7 faktov o malých a stredných podnikoch na Slovensku

30.08.2013 / Podpora podnikania

Podporujú firmy svoj rast grantmi a pomocou externých poradcov, alebo sa spoliehajú iba na seba? Čo ich brzdí v raste a čoho sa boja? Odpovede nielen na tieto otázky sme hľadali v prieskume medzi dvoma stovkami podnikateľov na
Slovensku
. Prieskum prebiehal v auguste 2012 v spolupráci s agentúrou Focus formou telefonického dotazovania.

Bližšie informácie sa dozviete v priloženom dokumente.

V septembrovom vydaní newslettra sme sa spýtali aj našich zákazníkov, ako vnímajú oni náročnosť jednotlivých fáz projektov financovaných z grantov.

Z hlasovania vyplynulo, že ako najnáročnejšie považujú naši zákazníci:

  • celkové projektové riadenie schváleného projektu
  • verejné obstarávanie tovarov a služieb
  • administratívne riadenie projektov
  • vypracovanie podkladových analýz

Ak považujete aj vy prípravu projektov z eurofondov za náročné, môžete celú prípravu projektov zveriť do rúk profesionálov. Viac sa o našich službách dozviete tu.