EÚ podporuje inovatívne podnikateľské projekty

Biznis posúvajú dopredu práve inovačné nápady. Financovanie inovácií produktov, služieb a technológií, ako aj a ich expandovanie na nové  trhy môžu získať malí a strední podnikatelia cez európsky program SME Instrument.

 

SME Instrument prináša tieto tri top výhody:
 • Pre váš podnik získate nenávratný finančný príspevok.
 • Grant vám preplatí prácu na vašom projekte.
 • Stačí preukázať výrazný dosah na rast firmy (nemusíte prísť s prevratným výskumom).
 
Získať podporu z SME Instrumentu na roky 2014 – 2015 možno v rámci nasledovných tém:
 • IKT inovácie v rastovom období firiem.
 • Nanotechnológie a ostatné pokrokové výrobné technológie a materiály.
 • Vesmírny výskum a vývoj.
 • Klinické hodnotenie diagnostických zariadení a biologických markerov.
 • Udržateľná potravinárska výroba a spracovanie.
 • Modrý rast – stratégia EÚ v oblasti námornej politiky.
 • Energetické nízkouhlíkové systémy.
 • Ekologickejšia a integrovanejšia doprava.
 • Ekoinovácie a udržateľnosť surovín.
 • Mestská kritická infraštruktúra.
 • Priemyselné procesy založené na biotechnológiách.
 • Mobilné aplikácie pre E-government (len v roku 2015).
 • Inovácia biznis modelov MSP (len v roku 2015).

Podporu možno získať nezávisle v troch samostatných fázach, ktoré zahŕňajú: vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, realizáciu inovačného projektu a komercionalizáciu inovatívneho produktu či služby.

Tu nájdete viac info o fázach SME Instrumentu.