O dobrých projektoch na Slovensku

Dnes sú spoločenské inovácie aktuálne aj u nás na Slovensku. Riešia pálčivé témy, ktoré dlhodobo trápia nás ľudí.

Nemusíme byť prezidentom ani premiérom, aby sme začali riešiť zdanlivo neriešiteľné. Vysoká nezamestnanosť, konkurencieschopnosť slovenských podnikov, rýchle tempo inovácií, integrácia marginalizovaných menšín – všetky tieto oblasti sú aj v našich rukách.

 

Dobré projekty na Slovensku


Na Slovensku to bol najmä verejný sektor, ktorý spoločenské inovácie naštartoval. Dnes už sa aktívne zapája sieť zodpovedných start-upov, impact hubov, think-tankov, neziskoviek, iniciatív jednotlivcov, študentov, skupín občanov... Navyše je tu trend zodpovedného prístupu v podnikaní - social biznis.

Zrealizovať dobrý nápad sa podarilo napríklad projektu Batsuit alebo Asistent na diaľku, ktorý prináša nové technologické riešenie pre nevidiacich ľudí. BUDDY je zas vzdelávací program, ktorý pripravuje deti z detských domovov do praktického života.

Áno, niektoré dobré nápady si nebudú vedieť na seba zarobiť. Projekty je možné zafinancovať z 2 % daní, ale aj zo slovenských operačných programov: Výskum a inovácie, Ľudské zdroje, Efektívna verejná správa, Regionálny operačný program.

 

Naše iniciatívy


Ani my v Centire neleníme a prikladáme ruku k dielu. Zorganizovali sme medzinárodný workshop Spoločenské inovácie u nás v Bratislave. Publikovali sme články na prestížnej európskej stránke Social Innovation Europe. Na Happeningu inovátorov, ktorý organizoavala nadácia Pontis sme poskytli svoje rady neziskovkám. A podieľame sa na projekte ShakerMaker, ktorý je príležitosťou pre “makers” rozbehnúť svoju tvorbu v rámci spoločných inovačných centier.