História

História Centire

 

1994 – 1999

Začíname poskytovať ekonomické poradenstvo a outsourcing účtovníctva, miezd a personalistiky. Účastníme sa v medzinárodnom projekte USAID Rozvoj manažérskeho účtovníctva a implementácie Activity-Based Costing/Management a spolupracujeme na výkonoch štatutárneho auditu. Vzniká divízia poradenstva, rozvíjame komplexné projekty v oblasti Activity-Based Costing, kalkulácií a profitability. Vydávame prvú slovenskú knihu o Activity Based Cost Managemente.

2000 - 2003

Spájame obe činnosti do jednej organizácie - S&K Management Systems. Vzniká divízia Euroconsulting, začíname poskytovať grantové poradenstvo.

2004 – 2005

Rozvíjame nové produkty v oblasti IT poradenstva a otvárame pobočky v Českej republike a Košiciach. Začíname spolupracovať na budovaní eGovernmentu v SR a stali sme sa členom  EFQM. Získali sme certifikát ISO 9001:2000.

2006

Odčleňuje sa IT vývoj z divízie Business Consulting a vzniká samostatná divízia IT Development. Získali sme certifikát pre 3 EFQM hodnotiteľov a vydali sme publikáciu Úvodný prehľad ITIL v českom jazyku. Výrazne rozvíjame poradenstvo v oblasti riadenia štátnej správy, realizujeme procesné a organizačné audity vo viacerých významných orgánoch štátnej správy.

2007

Meníme obchodné meno spoločnosti z S&K Management Systems, spol. s r.o. na Centire, s.r.o., zmena štruktúry vlastníkov a rozbehnutie obchodnej činnosti mimo Slovenskú a Českú republiku. Realizovali sme projekt Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam.

2008

Začíname realizovať rozvojový projekt na budovanie kapacít samospráv v Čiernej Hore. Realizovali sme medzinárodný projekt financovaný z programu Leonardo da Vinci: TRABEIN -Transfer of best-practice and innovation in quality management.

2009

Začíname poskytovať externý projektový manažment pre projekty financované z fondov EÚ. Tvoríme žiadosti o poskytnutie NFP pre projekty rekonštrukcie kultúrnych pamiatok -- Trenčiansky hrad, Kaštieľ v Snine, Bojnický zámok. Dostali sme ocenenia ITAPA 2009 za 3. miesto v kategórii Nové služby pre projekt (Digitálne mesto Centire eFFICE 4 City) a čestné uznanie v rámci ocenenia IT GALA pre za IT projekt Digitálne mesto Centire eFFICE 4 City.

2010

Spoločnosť Centire, s.r.o. prešla rozdelením, stavia ďalej na dlhodobých skúsenostiach a referenciách a pokračuje v rozvoji rovnakého portfólia poradenských služieb. Založili sme dcérsku spoločnosť Centire Research s.r.o. a začali realizovať výskumné projekty v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU. Spustili sme portál www.civitas.sk

2011

Začali sme pre partnera v Maďarsku poskytovať služby v oblasti hodnotenia programov cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko a Juhovýchodná Európa. Spolupracovali sme so spoločnosťou Slovalco pri príprave jej účasti na Národnej cene kvality. Realizovali sme pre Nadáciu Pontis vyhodnotenie súčasného stavu podnikania v 10 spoločnostiach v rámci projektu Zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku. Realizovali sme prvý elektronický prieskum verejnej mienky na Slovensku v meste Turčianske Teplice a získali sme certifikát ISO 14001:2004.

2012

Získali ocenenie „Inovatívny čin roka,“ za prvý elektronický prieskum verejnej mienky v meste Turčianske Teplice. Druhý elektronický prieskum sme realizovali v meste Martin.

2013

Začali sme s realizáciou medzinárodných projektov LEGEND a SO-PC-PRO, vďaka ktorým sme na Slovensko priniesli inovatívnu metodológiu merania intelektuálneho kapitálu (ICR) a metodológiu procesného riadenia orientovného na človeka S-BPM. Realizovali sme projekt mobilít "Learn from the Best", v rámci ktorého sme sa zúčastnili stáží v líderských zahraničných organizáciách. Hlavným zameraním stáží boli spoločenské inovácie, nové metódy v oblasti procesného riadenia a evaluácia európskych projektov.

2014

Zastrešili sme proces tvorby Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky a podieľali sa na definovaní Stratégie pre cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Maďarskom pre roky 2014 - 2020. Získali sme ocenenie Podnikové médium roka za 2. miesto v kategórii Podnikový magazín - externá komunikácia.

2015

Centire oslavuje svoje okrúhle narodeniny. Dvadsať rokov na slovenskom trhu prinieslo nespočetné množstvo projektov, partnerstiev a skúseností. A hlavne pevné základy pre ďalšie roky, na ktoré sa tešíme.