fbpx

Inovačné vouchery sú tu!

Predstavujeme Vám možnosť získať inovačnú poukážku pre zvýšenie vašej konkurencieschopnosti na trhu. Naša spoločnosť je realizátorom tejto aktivity a vy tak máte možnosť získať naše služby v celkovej hodnote od 2000 – 10 000 EUR. Táto výzva je administratívne jednoduchá a proces schvaľovania je rýchly. V prvom kroku je potrebné, aby ste si zvolili službu, ktorá by vám pomohla.

Krok 1: Výber poradenskej služby, zameranej na akceleráciu inovácií:

Zvýšenie efektivity procesov

Napr. zhodnotenie využívania zdrojov v spoločnosti, identifikácia možností na zlepšenie, hľadanie synergie medzi zmenami a dodržiavaním štandardov kvality, vypracovanie mapy nových procesov

Transformácia obchodných modelov

Napr. identifikácia zmien v obchodnom modeli, digitalizácia obchodu, identifikácia nových trhov, odbytových miest. Hľadanie nových spôsobov využitia produktov / služieb, analýza životného cyklu produktu. Analýza nových distribučných ciest a zákazníckych segmentov. Identifikácia nových možností na zvýšenie konkurenčnej výhody na trhu.

Inovácie produktov / služieb

Napr. identifikácia trhových potrieb za účelom modifikácie produktov / služieb. Zvýšenie škálovateľnosti produktov a služieb za účelom obslúženia širšieho počtu zákazníckych segmentov. Vypracovanie odhadu nákladovosti zmien, finančnej návratnosti, cenové projekcie a cenotvorba.

Trhové analýzy, súvisiace so zavedením inovácií vo firme

Napr. identifikácia trhov pre nové alebo modifikované produkty / služby. Výber nových distribučných kanálov, identifikácia potenciálnych partnerov, zákazníkov, dodávateľov. Meranie efektívnosti, nastavenie spôsobov vyhodnocovania. Analýza konkurenčných riešení na trhu.

Vypracovanie stratégie vstupu na nové trhy

Napr. vypracovanie finančnej projekcie, zhodnotenie expanzného potenciálu, či už na SR alebo v zahraničí. Analýza trhových príležitostí, vypracovanie stratégie vstupu na nové trhy, tvorba business plánov.

Overenie potenciálu nových myšlienok

Napr. ak máte nápad, ktorý chcete overiť pred tým, než do neho vložíte svoje investície. Testovanie myšlienky, aby sa zistila jej schopnosť uživiť sa. Simulácia nápadu na trhu, aby sa overila jej konkurencieschopnosť a trhový potenciál.

Digitalizácia podniku

Poradenstvo pri zavádzaní nových technológií a IT nástrojov. Dátové analýzy, zber a vyhodnocovanie údajov o zákazníkoch a iných procesoch. Digitalizácia obchodu, CRM systémy, automatizované fungovanie obchodu.

Krok 2: Napísanie žiadosti a cenový prieskum

Napísanie žiadosti je jednoduchý proces. Na stránke INOWA vypíšete registračný formulár, v ktorom popíšete váš aktuálny stav a prínosy projektu. Vypísanie žiadosti vám bude trvať asi 30 minút. Ešte pred odoslaním žiadosti, potrebujete vybrať spoločnosť, ktorý vám bude službu realizovať. Spoločnosť vyberáte na základe krátkeho cenového prieskumu. Stačí, ak zašlete mailom nasledovný formulár trom spoločnostiam a vypýtate od nich cenové ponuky. Realizátorom sa stane spoločnosť, ktorá predloží najnižšiu cenu.

Krok 3: Realizácia projektu a preplatenie poukážky

Po schválení projektu, máte 3 mesiace na realizáciu projektu. Po zrealizovaní projektu vám bude inovačná poukážka preplatená do 25 dní. V rámci tejto výzvy môžete získať preplatenú sumu od 2000 – 10 000 EUR, so spolufinancovaním 15%. V praxi to prebieha tak, že realizátor vám vystaví faktúru na sumu, ktorú sa zaviazal v cenovom prieskume. 85% z tejto čiastky dostanete preplatených v rámci inovačného voucheru.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať a poradíme Vám!

O inovačné poukážky je veľký záujem a výzva je otvorená len 1 mesiac.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články