fbpx

Optimalizácia nákladov a procesov

Pomáhame klientom znižovať interné náklady, zefektívniť procesy a nastaviť riadiacu štruktúru tak, aby podporovala plnenie podnikateľských alebo manažérskych cieľov.

Skúsenosť a znalosť

Ponúkame klientom 25 rokov skúseností s optimalizačnými projektmi v organizáciách všetkých typov a veľkostí. Našou výhodou je rokmi zohratý tím expertov s manažérskou, podnikateľskou a konzultačnou skúsenosťou.

Overený prístup k zlepšovaniu procesov

Využívame spoľahlivé postupy, ktorými odkrývame priestor pre úspory a lepšie využívanie vnútorných zdrojov. Mapujeme súčasný stav, modelujeme želaný a nastavujeme postup zmeny. Opravujeme detaily, na ktorých záleží.

Optimalizácia nákladov

Podpora pri návrhu a realizácii opatrení zameraných na znižovanie nákladov. Poznáme benchmarky pre vybrané druhy nákladov, vieme urobiť rýchle analýzy vybraných procesov z pohľadu možností znižovania nákladov.

Sústredenie na pridanú hodnotu každého procesu a prvku

Overujeme, či každý proces, štruktúra, manažérska pozícia dodávajú do systému predpokladanú hodnotu.

Odstraňovanie nadbytočného

Identifikujeme plytvanie zdrojmi a poukazujeme na prekážky, ktoré bránia plynulej práci. Eliminujeme administratívu, znižujeme výrobné náklady. Kvantifikujeme cenu plytvania, prestojov, prekážok a obmedzení.

Posilňovanie perspektívneho

Identifikujeme zdroje a kapacity, ktoré je možné využiť efektívnejšie. Či už v rámci existujúceho biznisu, alebo v nových príležitostiach s vyššou pridanou hodnotou.

Zefektívňovanie organizačných štruktúr

Analyzujeme aktuálnu organizačnú a manažérsku štruktúru a dizajnujeme novú. Pomenovávame silné prvky organizácie a naopak odhaľujeme slabé miesta v štruktúrach, hierarchiách, vzájomných väzbách či v existujúcej kultúre. Navrhujeme alternatívy a ukazujeme klientom príležitosti, ktoré prinášajú.

Jasné právomoci, zodpovednosti a mechanizmy spolupráce

Overujeme, ako sú nastavené zodpovednosti a kritériá hodnotenia výkonnosti. Odkrývame trecie plochy medzi jednotlivými riadiacimi úrovňami alebo oddeleniami. Analyzujeme, či organizačná štruktúra podporuje tvorbu hodnoty pre zákazníka, alebo jej kladie prekážky.

Dizajn zákazníckeho a zamestnaneckého zážitku

Pozeráme sa na procesy očami zamestnancov a zákazníkov. Prenášame zákaznícku skúsenosť do procesov tak, aby bola hladká, bezchybná a bezpečná. Počúvanie skúsených zamestnancov, vnímame, ako veci v realite fungujú, komunikujeme s nimi návrhy zmien a zlepšení.

Plánovanie a realizácia navrhovaných zmien

Naše zistenia pretavujeme do podoby implementačných plánov a tie aj pomáhame realizovať. Zmeny nastavujeme tak, aby rýchlo prinášali efekt a dodávali celému procesu energiu. Vždy sa snažíme dosiahnuť stav, keď je implementácia vedená samotnými zamestnancami, so zapojením všetkých úrovní organizácie.

Poradíme vám:

Renáta Kiselicová

Renáta Kiselicová

managing partner, podnikové a organizačné poradenstvo

Pavol Boroš

Pavol Boroš

konzultant, podnikové a organizačné poradenstvo

Riešite podobné problémy?
Dajte nám vedieť, radi Vám poradíme.

Vybrané referencie

Novinky