fbpx

Rozvoj podnikania a riadenia

Pomáhame podnikom a organizáciám pri realizácii zmien v oblasti stratégie, plánovania, obchodu, inovácií a ľudských zdrojov.

Implementácia zmien  v organizáciách

Manažéri a majitelia často veľmi dobre vedia, čo chcú, potrebujú však hlavy a ruky, ktoré to zrealizujú. Ponúkame flexibilitu, schopnosť  pozrieť sa na problémy z odstupu a skúsenosť s realizáciou desiatok úspešných projektov a zmien v organizáciách každého druhu.

Poradenstvo pre malé a stredné podniky

Vytvorili sme pre malé a stredné podniky ucelený program, v rámci ktorého systematicky zhodnocujú svoj potenciál, adaptujú sa na zmeny prostredia, prijímajú zásadné rozhodnutia a inovujú ponuku pre zákazníkov.

Konkurenčná stratégia

Analyzujeme trh, odvetvie, konkurenciu, zákazníkov. Pýtame sa, ako to robia druhí a čo sa od nich naučiť. Riešime, na akom trhu uspieť, s akou ponukou, pre aké zákaznícke segmenty, akými predajnými kanálmi. Pomáhame klientom odlíšiť sa v dave, nájsť ťažko kopírovateľnú pozíciu a tým aj konkurenčnú výhodu.

Riadenie ľudských zdrojov

Realizujeme projekty zamerané na zvyšovanie produktivity, riadenie výkonnosti, zlepšenie odmeňovania a motivácie. Nastavujeme firmám stratégiu ľudských zdrojov, ktorá určuje priority v oblasti riadenia ľudí a rozvoja kompetencií. Pomáhame organizáciám rozumieť svojej organizačnej kultúre a využívať jej potenciál.

Zákazníci a obchod

Pozeráme sa podrobne na obchodné procesy vo firme. Pomáhame zorientovať sa v preferenciách zákazníkov, mapovať ich skúsenosť. Vyhodnocujeme profitabilitu zákazníkov, segmentov a distribučných kanálov. Navrhujeme riešenia pre vyladenie produktov, služieb, cien, značky, komunikácie a distribúcie.

Podnikateľský plán

Vieme kvalifikovane posúdiť podnikateľský zámer a vypracovať podnikateľský plán – formalizovaný dokument, ktorý poskytne všetky podstatné informácie o podniku, jeho produkte, marketingových aktivitách, výrobe,  plánovaných nákladoch a výnosoch.

Riadenie inovácií

Pomáhame firmám a organizáciám nastaviť inovačnú stratégiu a systém riadenia inovácií, identifikovať príležitosti na trhu a objaviť priestor v oblasti manažérskych inovácií.

Grantové poradenstvo pre podniky a organizácie

Píšeme a realizujeme projekty v oblasti inovácií technológií, procesov a produktov. Navrhujeme najvhodnejšie grantové zdroje, pripravujeme projekty „na kľúč“ a pomáhame klientom pri každodennej projektovej agende.

Poradíme vám:

Pavol Boroš

Pavol Boroš

konzultant, podnikové a organizačné poradenstvo

Juraj Ďurina

Juraj Ďurina

poradca pre inovačné postupy a riadenie zmien

Riešite podobné problémy?
Dajte nám vedieť, radi Vám poradíme.

Vybrané referencie

Novinky