Rozvoj podnikania

Pomáhame klientom identifikovať nové príležitosti, odlíšiť sa od konkurencie, získať nových zákazníkov skvelou ponukou a komunikáciou a spojiť všetky firemné aktivity do prosperujúceho modelu podnikania.

Riešime reálne problémy

Zo skúsenosti vieme, že manažéri a majitelia dobre poznajú príležitosti a riziká spojené s ich biznisom. Nepotrebujú sa rozprávať o tom, čo už sami vedia. Nemajú však kapacitu pozrieť sa na problémy podrobne a z odstupu, získať potrebné informácie pre bezpečné rozhodnutia a zrealizovať všetko, čo považujú za potrebné.

Prenášame know-how

Poznanie manažérov a majiteľov preto prepájame s našimi skúsenosťami z desiatok iných organizácií a s našimi vedomosťami z manažérskej teórie. Naše postupy pomáhajú dať myšlienky a skúsenosti manažérov a majiteľov do štruktúry a do zoznamu potrebných zmien a rozhodnutí.

Adaptácia na zmeny

Pomáhame podnikom reagovať na zmeny trhu a nálad zákazníkov, prispôsobiť sa reguláciám, tlaku konkurencie a nástupu nových služieb. Niekedy to znamená meniť procesy, inokedy služby, obchod či riadenie ľudí – a najčastejšie viacero vecí naraz. Pomáhame ľuďom v organizáciách prejsť obdobím zmien pozitívne a bez paralyzujúcich obáv.

Hľadáme konkurenčnú výhodu

Analyzujeme trh, konkurenciu, zákazníkov. Pýtame sa, ako to robia druhí a čo sa od nich naučiť. Riešime, na akom trhu uspieť, s akou ponukou, pre aké zákaznícke segmenty, akými predajnými kanálmi. Pomáhame klientom odlíšiť sa v dave, nájsť ťažko kopírovateľnú pozíciu a konkurenčnú výhodu.

Rozhodovanie založené na dátach

Naše odporúčania podporujeme dátami a riešeniami z kategórie business intelligence. Väčšina dát, ktoré potrebuje manažér pre rozhodovanie, už niekde existujú a my ich pomáhame odkryť.

Biznis stratégia ako radca pri rozhodnutiach

Motivujeme klientov vytvárať stratégie, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní, čo robiť a čo nerobiť. Na čo sa sústrediť a čo odložiť bokom. Pomáhame prijímať tvrdé voľby, vysvetľujeme ich dôsledky, prenášame ich do biznis modelu.

Profitabilný biznis model

Veľa dobrých nápadov bolo utopených v zlom modeli podnikania a veľa naoko nie príliš vzrušujúcich produktov a služieb dokázalo zarobiť veľké peniaze. Podstata úspechu leží vo zvolení a vyladení biznis modelu. Všetko musí do seba zapadať, navzájom sa posilňovať a zarábať.

Čo navrhujeme, to aj realizujeme

Riešenia a odporúčania nielen navrhujeme, ale aj implementujeme. Či už v pozícii radcu a sprievodcu, alebo v konkrétnych manažérskych úlohách a pozíciách. Máme mnohoročné skúsenosti s riadením zmien a väčších i menších transformácií.

Poradíme vám:

Pavol Boroš

Pavol Boroš

konzultant, podnikové a organizačné poradenstvo

Riešite podobné problémy?
Dajte nám vedieť, radi Vám poradíme.

Vybrané referencie

Novinky