Novinky z Centire

video z workshopu

Ako prebieha matchmaking workshop?

Matchmaking workshopy sú jedinečnou príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov medzi výrobnými firmami a inovátormi.

inovačné workshopy

Ako využiť 3D tlač vo výrobe?

Druhý letný inovatívny workshop na tému 3D tlač a jej využitie vo výrobe.

inovatívne workshopy

Workshop: Ako využiť interaktivitu v marketingu podniku?

Prvý letný inovatívny workshop na tému interaktívna grafika a jej využitie v oblasti marketingu.

Stránky