5 zlatých pravidiel pre komunikáciu

10.07.2014 / Podpora podnikania

Výzvy, ktorým čelia obce a mestá, sú z roka na rok väčšie. Rozpočty sa krátia, tímy zužujú, ale požiadavky sa zväčšujú. Preto by mala byť komunikácia samospráv čoraz efektívnejšia, profesionálnejšia a kreatívnejšia.

Efektívne oslovovanie občanov sa dá dosiahnuť v piatich jednoduchých krokoch

1. Začnite od vašich zamestnancov

  • transparentnosť, otvorenosť a aktuálnosť sú kľúčom pre efektívnu internú komunikáciu

2. Spoznávajte vašich občanov a získavajte spätnú väzbu

  • pravidelné prieskumy verejnej mienky, ale aj interný prieskum medzi vašimi zamestnanci a stretávanie sa s hlavnými zainteresovanými skupinami vám pomôžu identifikovať reálne potreby vašej obce alebo mesta

3. Vytvorte jednotnú vizuálnu identitu vašej obce/mesta a stratégie rozvoja

  • vďaka štandardizácii komunikácie dosiahnete stotožnenie vašich občanov so „značkou“ vašej obce alebo mesta

4. Komunikujte zrozumiteľne, úprimne a pravidelne

  • pravidelnou komunikáciou pokrokov v tvorbe a implementácii stratégie zabezpečíte informovanosť vašich občanov

5. Umožňujte obojsmernú komunikáciu s občanmi

  • web stránky, sociálne siete a newslettere budujú komunitu občanov, ktorí majú záujem vyjadriť sa k vašim rozvojovým zámerom

Tipy a návody na zaktivizovanie vašich občanov nájdete tu