august 2013

Archív

7 faktov o malých a stredných podnikoch na Slovensku 30.08.2013 / Podpora podnikania

Podporujú firmy svoj rast grantmi a pomocou externých poradcov, alebo sa spoliehajú iba na seba? Čo ich brzdí v raste      a čoho sa boja? Odpovede nielen na tieto otázky sme hľadali v prieskume medzi dvoma stovkami podnikateľov na Slovensku. Prieskum prebiehal v auguste 2012 v spolupráci s agentúrou Focus formou telefonického dotazovania.

Online aplikácie, ktoré vám pomôžu zefektívniť činnosti vo vašej firme. 30.08.2013 / Podpora podnikania

V spolupráci s našimi partnermi vieme pripraviť riešenia šité na mieru vášmu podniku. V spolupráci s naším partnerom, českým Know How Klubom, sme pre Vás pripravili prehľad online aplikácií k jednotlivým základným kameňom vášho biznisu. Veríme, že vám pomôžu zefektívniť činnosti vo vašej firme.

Najčastejšie otázky k Výzve na nákup inovatívnych a vyspelých technológií z OP KaHR 13.08.2013 / Regionálny rozvoj

Práve teraz máte možnosť získať finančné prostriedky na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Preto sme pre Vás pripravili odpovede na vaše najčastejšie otázky.