september 2013

Archív

Ako prispievame k budovaniu e-Governmentu na Slovensku? 20.09.2013 / Podpora podnikania

V nasledujúcom článku sme sesumarizovali naše projekty, ktorými sme od roku 2004 prispievali k budovaniu e-Governmentu na Slovensku. Od informačných auditov až po naše vlastné riešenie - portál civitas.sk. Ten umožňuje z jedného miesta adresovať elektronické podania voči obci, mestu a to nielen v mieste ich trvalého bydliska či sídla, ale aj voči ľubovoľnej samospráve zapojenej do projektu.

Päť zásad, ako čo najefektívnejšie využiť dostupné možnosti v NPO 20.09.2013 / Regionálny rozvoj

Nové programové obdobie ponúka širokú paletu možností na všetkých úrovniach a samosprávy ich na svoj rozvoj môžu využívať nasledujúcich sedem rokov. Čo však treba urobiť preto, aby mestá a obce mohli dostupné zdroje využiť čo najzmysluplnejším spôsobom a na tie potreby, ktoré reálne majú? V nasledujúcej časti sa pokúsime zosumarizovať kľúčové prvky, ktoré, podľa našich skúseností, je potrebné rozvíjať v každom type organizácie na to, aby získavanie a čerpanie prostriedkov bolo efektívne a adresné.

Inovatívne prvky v novom programovom období 2014-2020 19.09.2013 / Spoločenské inovácie

Integrovaný prístup k miestnemu rozvoju (IPMR) je inovatívny krok Európskej  komisie. Presadzuje ho ako systémový prvok v rámci politiky súdržnosti, plánovania a implementácie intervencií v oblasti regionálneho rozvoja. Tento prístup sa zameriava na konkrétne subregionálne územia – vidiecke aj mestské. Na ich rozvoj využíva miestny potenciál a  lokálne zdroje. Okrem toho pri uskutočňovaní rozvojových stratégií využíva spoločné a integrované financovanie.

Fondy a formy podpory v Programovom období 2014-2020 16.09.2013 / Regionálny rozvoj

V členských štátoch existujú výrazné rozdiely v štruktúre grantových zdrojov. Európská komisia v tejto súvislosti ponúka rôzne možnosti vykonávania politiky súdržnosti pre roky 2014-2020. Členské štáty a riadiace orgány si z nich môžu vybrať najvhodnejšie riešenie.

Nové programové obdobie - stratégie na európskej, národnej a regionálnej úrovni 16.09.2013 / Regionálny rozvoj

Európa v súčasnom období stále bojuje s následkami finančnej krízy ako sú vysoká nezamestnanosť a rastúca chudoba. Oživenie ekonomiky v jednotlivých členských štátoch, realizácia opatrení na podporu inovácií a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo vyžadujú rýchle opatrenia najmä v oblasti hospodárskeho rozvoja, inovácií a zamestnanosti.