november 2014

Archív

Externý projektový manažment je prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ 28.11.2014 / Regionálny rozvoj

92% respondentov prieskumu, ktorý realizovala Slovenská asociácia grantových poradcov (SAGP) v spolupráci so spoločnosťou Centire, hodnotí externý projektový manažment ako prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Inovatívne firmy využívajú medzinárodné partnerstvá 25.11.2014 / Spoločenské inovácie

V nasledujúcom rozhovore sa s nami Daniela Olejárová, partner Centire, podelí o skúsenosti s medzinárodnými projektmi. Prezradí nám aj niečo o svojom súkromnom živote a dozviete sa, čo znamenajú spoločenské inovácie.  Z rozhovoru sme pre vás vybrali tieto témy: Čo prinášajú firmám medzinárodné partnerstvá?

Poznáte komunitárne programy? 19.11.2014 / Spoločenské inovácie

Komunitárne programy sú na rozdiel od štrukturálnych fondov spravované priamo Európskou komisiou a na podporu malých a stredných podnikateľov v období 2014 – 2020 je z nich určených viac ako 15 miliárd eur. Prečo ich využiť?

Priority nového programového obdobia 2014 – 2020 pre malých a stredných podnikateľov 19.11.2014 / Regionálny rozvoj

S príchodom nového programového obdobia sa opäť otvárajú široké možnosti financovania rôznych aktivít. Nastal teda čas, aby ste si začali plánovať svoje priority rozvoja na nasledujúcich sedem rokov. Čo môžete od nového programového obdobia očakávať a od čoho sa môžete odraziť, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. Čo nás čaká v programovom období 2014 – 2020?

EÚ podporuje inovatívne podnikateľské projekty 12.11.2014 / Spoločenské inovácie

Biznis posúvajú dopredu práve inovačné nápady. Financovanie inovácií produktov, služieb a technológií, ako aj a ich expandovanie na nové  trhy môžu získať malí a strední podnikatelia cez európsky program SME Instrument.  

Poznáte Programy územnej spolupráce? 10.11.2014 / Regionálny rozvoj

Už skoro 25 rokov je územná spolupráca jedným z kľúčových cieľov kohéznej politiky EÚ a dôležitým nástrojom európskej integrácie. Jeho tri vetvy – cezhraničná, transnacionálna a medziregionálna – prispievajú k odbúravaniu deliacej funkcie hraníc, pomáhajú riešiť spoločné problémy a podporujú strategické úsilie o dosiahnutie spoločných európskych cieľov. Programy cezhraničnej spolupráce