marec 2016

Archív

Cost – benefit analýza pre investičné projekty financované zo zdrojov Európskej Únie 31.03.2016 / Regionálny rozvoj

Na základe vstupných informácií od žiadateľa o NFP dokážeme vypracovať kvalitný projekt, ktorý obsahuje Žiadosť o NFP a finančnú analýzu projektu so všetkými povinnými prílohami. Finančná analýza ako centrálny dokument okolo ktorého sa sústreďujú všetky dostupné informácie a výstupy, je jediný dokument, ktorý prechádza so žiadateľom na ceste k získaniu peňažných prostriedkov. A to od počiatku – podania žiadosti o NFP, cez realizáciu a prevádzku projektu v prípade úspešného schválenia žiadosti, až po jeho záverečné vyhodnotenie.

Novela zákona o verejnom obstarávaní 11.03.2016 / Regionálny rozvoj

Podstatné zmeny v novele zákona o verejnom obstarávaní č. 252/2015 Z. z. účinnej od 1.11.2015   JUDr. Juraj Tkáč