júl 2016

Archív

Plánovanie vs. realita v samosprávach 15.07.2016 / Regionálny rozvoj

Vďaka skúsenostiam z prípravy strategických dokumentov PHSR pre obce a mestá sme identifikovali riešenia pre zmenu niektorých limitujúcich faktorov tak, aby sa tieto dokumenty mohli stať praktickými nástrojmi pre samosprávy. Strategické plánovanie v spolupráci s lokálnymi aktérmi je predpokladom pre realizáciu aj investične náročnejších projektov. Oplatí sa preto zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť pre vytvorenie lepších podmienok pre efektívny a participatívny rozvoj regiónov.