november 2016

Archív

Manažérske poradenstvo s radosťou 22.11.2016 / Podpora podnikania

Je v prirodzenosti človeka, že z dlhodobého hľadiska – či už vedome, alebo podvedome – hľadá vyšší princíp, ktorý by dával jeho aktivitám uspokojivý kontext. Toto platí nielen pre jednotlivcov, ale aj organizácie. Je preto pochopiteľné, že aj v manažérskom poradenstve sa čoraz častejšie vyskytujú koncepty, ktoré popri efektivite a zisku dávajú do popredia pojmy ako zmysel, šťastie, a pod.