Čo všetko zaznelo na workshope Spoločenské inovácie

Koncom roku 2014 sme zorganizovali workshop o spoločenských inováciách. Odzneli zaujímavé myšlienky a rozdielne prístupy a príklady zo sveta. Účastníci mali možnosť vypočuť si prednášky spíkrov zo spoločnosti Young Foundation z Veľkej Británie - krajiny s najprepracovanejším modelom fungovania spoločenských inovácií.  Okrem predstavenia témy spoločenských inovácií workshop poskytol aj informácie o novom programovom období a relevantných operačných programoch.

Čo sú spoločenské inovácie?
„Spoločenské inovácie možno definovať ako nové nápady – produkty, služby či modely – ktoré riešia spoločenské potreby efektívnejšie ako iné alternatívy a vytvárajú nové vzťahy alebo spolupráce v spoločnosti. Tieto nástroje sú prospešné pre spoločnosť a zároveň podnecujú k ďalšej aktivite.  Spoločenské inovácie sa realizujú vo verejnom sektore, súkromnom sektore, treťom sektore ako aj v domácnostiach.“ (Definícia je prevzatá z web stránky Európskej komisie).

Ak vás téma zaujala, tu si môžete si stiahnuť jednotlivé prezentácie a zvukové záznamy:

Úvodné prezentácie

1. Predstavenie konceptu spoločenských inovácií – čo sú spoločenské inovácie a porovnanie rôznych prístupov (Filippo Addarii, Young Foundation)

2. Spoločenské inovácie v medzinárodnom kontexte – spoločenské inovácie z globálneho a európskeho hľadiska, prehľad najdôležitejších výskumných projektov (Rachel Schon, Young Foundation)

3. Spoločenské inovácie v slovenskom kontexte – prístup k spoločenským inováciám v rámci rôznych sektorov (Daniela Olejárová, Centire)

 

Skupina 1: Spoločenské inovácie v oblasti vzdelávania

4. Inovácie v oblasti vzdelávania – The Young Academy (Gemma Rocyn Jones, Young Foundation)

Skupina 2: Podpora spoločenských inovácií prostredníctvom EŠIF

5. Spoločenské inovácie vo verejnom sektore (Filippo Addarii, Young Foundation)

Skupina 3: Investovanie do spoločenských inovácií

6. Modely spoločenských investícií vo Veľkej Británii (Seva Phillips, Young Foundation)

 

Zvukové záznamy vo formáte mp3:

Úvodná časť
1. Spoločenské inovácie v oblasti vzdelávania
2. Podpora spoločenských inovácií prostredníctvom EŠIF

3. Investovanie do spoločenských inovácií