Mobile computing - stretnutie špičkových expertov

05.04.2015 / Podpora podnikania

Na workshope „Súčasnosť a budúcnosť mobile computingu“ sa stretla elita medzinárodných výskumníkov z Nemecka, Dánska, Fínska, Talianska, Rakúska, Česka a Slovenska. Experti hľadali spoločné riešenia aktuálnych výziev a zdieľali svoje know-how.

 

„U nás sa v poslednom období veľa hovorí o kvalite výskumu a vysokoškolského vzdelávania, za ktorou mnohí odchádzajú do zahraničia. My sme kvalitu v oblasti mobile computingu „priniesli“ domov. Som rád, že môžeme u nás privítať špičkových svetových expertov v predmetnej oblasti a spolu s našimi expertmi rokovať o aktuálnych otázkach a smerovaní vo významnej oblasti informačných a komunikačných technológií, mobile computingu,“ hovorí profesor Ľudovít Molnár z Interes Institute.

 

Workshop sme zorganizovali vďaka projektu „Založenie výskumného centra pre analýzu a ochranu dát“, ktorý skúma možnosti firiem a iných organizácií byť v online spojení prostredníctvom mobilných prístrojov, cloudu a sociálnych sietí s prijateľnou či riadenou mierou bezpečnostného rizika. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj. Ako riešitelia sa na ňom podieľajú spoločnosti IBM a DWC Slovakia v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Workshop bol organizovaný ako súčasť pilotnej výskumnej aktivity projektu realizovaného spoločnosťou TEMPEST v spolupráci s odbornými partnermi z Centire Research a Interes.Institute.

 

Mobile computing je technológia, ktorá umožňuje prenos dát prostredníctvom akéhokoľvek bezdrôtového zariadenia bez nutnosti pevného pripojenia. Predstavuje kľúčovú oblasť predovšetkým pre podniky, keďže čoraz viac ľudí využíva svoje smartfóny a tablety na prácu. Preto je dôležité zaoberať sa online prenosom dát mobilnými zariadeniami a s tým súvisiacimi bezpečnostnými rizikami.