Ako riadiť firmu?

Aké je súčasné slovenské manažérske prostredie? 10.04.2018 / Podpora podnikania

Manažér je človek, ktorý dosahuje svoje ciele prostredníctvom práce iných ľudí. Skoro tridsať rokov od konca socializmu máme na vrcholových pozíciách v podnikoch väčšinu ľudí, ktorí neboli manažérmi pred rokom 1989. Čo vieme povedať o súčasnom slovenskom manažmente? Pri všetkých úvahách vychádzame z analýzy prehľadov TOP firiem na Slovensku, ktoré každoročne zverejňuje TREND (rok 2015).

Budúcnosť automobilov 09.04.2018 / Podpora podnikania

Dnes pár myšlienok o súčasnosti a budúcnosti automobilového priemyslu. Jedná sa o odvetvie, ktoré dotiahlo do dokonalosti procesy výroby a napriek tomu stojí na povestnom okraji priepasti.Situácia v automobilovom priemysel je výzva pre samotné odvetvie, ale aj pre súčasný consulting.

Inovujme včas biznis modely 03.04.2018 / Podpora podnikania

V tomto blogu si rozoberieme potrebu zásadnej inovácie biznis modelov využívaných v dnešných komerčných organizáciách na tvorbu hrubej marže. A naznačíme zmysluplnú rolu externých konzultantov v tomto procese.

Potrebujú slovenské súkromné firmy consulting? 03.04.2018 / Podpora podnikania

Väčšina manažérov a majiteľov slovenských súkromných firiem pozná jednoduchú odpoveď: nepotrebujú. Väčšina z nich nikdy vo svojej profesionálnej kariére a histórii nevyužila služby poradenských firiem a tu sú. Svet sa nezrútil. Obzvlášť, keď využitie consultingu nie je skutočne vitálnou podmienkou existencie firiem.   Aký sú prevládajúce postoje medzi slovenskými manažérmi?

Konzultačný priemysel v Európe a u nás 03.04.2018 / Podpora podnikania

Aj keď sa to z pohľadu Slovenska zdá byť málo pravdepodobné, konzultačný priemysel v Európe od roku 2010 neustále rastie a jeho objem v roku 2016 dosiahol takmer 100 miliárd USD. Jeho rast ostro kontrastuje s našou realitou, keď mnohí majú pocit, že „consulting“ v pravom slova zmysle ani neexistuje. Čo rozumieme pod pojmom konzultačný priemysel a ktoré konzultačné segmenty do neho patria a ktoré nie?

Súčasný slovenský consulting 26.03.2018 / Podpora podnikania

Prečo sú postoje slovenských manažérov a majiteľov voči consultingu natoľko odlišné od postojov  kolegov v iných častiach Európy? Prečo je vnímanie úžitku poradenskej služby natoľko negatívne, že konzultačný trh v komerčnej sfére na Slovensku prakticky neexistuje alebo, ak chceme byť pozitívni, v porovnaní so západnou Európou, živorí? Prečo toľko rokov od revolúcie je poradenský trh naďalej ďaleko od hodnotenia, že sa jedná o vyspelý a dobre rozvinutý trh?

Konzultačný priemysel vo svete sa mení ako nikdy predtým 26.03.2018 / Podpora podnikania

Pozitívna správa pre klientov, smutná pre poradenské firmy. Sto rokov po vzniku prvej z nich sa odvetvie, ktorého poslaním je radiť iným, samo dostalo do situácie, že potrebuje pomoc.

Manažérske poradenstvo s radosťou 22.11.2016 / Podpora podnikania

Je v prirodzenosti človeka, že z dlhodobého hľadiska – či už vedome, alebo podvedome – hľadá vyšší princíp, ktorý by dával jeho aktivitám uspokojivý kontext. Toto platí nielen pre jednotlivcov, ale aj organizácie. Je preto pochopiteľné, že aj v manažérskom poradenstve sa čoraz častejšie vyskytujú koncepty, ktoré popri efektivite a zisku dávajú do popredia pojmy ako zmysel, šťastie, a pod.

Kto dostal investičné stimuly? 04.08.2016 / Podpora podnikania

Centire sa dlhodobo venuje problematike financovania rozvoja firiem. I keď expertízou firmy je predovšetkým financovanie prostredníctvom eurofondov, venujeme sa aj poradenstvu v oblasti iných zdrojov. Jedným z nich je nástroj, o ktorom sa vedú polemiky odkedy sa začal používať, a tým sú investičné stimuly.

Tvorba biznis plánu hrou 06.06.2016 / Podpora podnikania

Zo všetkých slovenských novozaložených podnikov 25% zanikne po prvom roku a 55% po piatich rokoch. Prečo toľko podnikov zanikne, keď je dnes množstvo dostupných informácií o tom, ako byť úspešný? Ako vniesť do podnikania tvorivú energiu, ktorá vám prinesie stabilnú pozíciu na trhu?   V dnešnom svete nestačí mať len dobrý nápad. Je treba rozplánovať si svoje cesty a sústrediť svoju pozornosť na to, či kráčate podľa plánu a správnym smerom. Spoľahlivým GPS na vašich podnikateľských cestách je práve dobrý biznis plán.

Stránky