Ako riadiť firmu?

Manažérske poradenstvo s radosťou 22.11.2016 / Podpora podnikania

Je v prirodzenosti človeka, že z dlhodobého hľadiska – či už vedome, alebo podvedome – hľadá vyšší princíp, ktorý by dával jeho aktivitám uspokojivý kontext. Toto platí nielen pre jednotlivcov, ale aj organizácie. Je preto pochopiteľné, že aj v manažérskom poradenstve sa čoraz častejšie vyskytujú koncepty, ktoré popri efektivite a zisku dávajú do popredia pojmy ako zmysel, šťastie, a pod.

Kto dostal investičné stimuly? 04.08.2016 / Podpora podnikania

Centire sa dlhodobo venuje problematike financovania rozvoja firiem. I keď expertízou firmy je predovšetkým financovanie prostredníctvom eurofondov, venujeme sa aj poradenstvu v oblasti iných zdrojov. Jedným z nich je nástroj, o ktorom sa vedú polemiky odkedy sa začal používať, a tým sú investičné stimuly.

Tvorba biznis plánu hrou 06.06.2016 / Podpora podnikania

Zo všetkých slovenských novozaložených podnikov 25% zanikne po prvom roku a 55% po piatich rokoch. Prečo toľko podnikov zanikne, keď je dnes množstvo dostupných informácií o tom, ako byť úspešný? Ako vniesť do podnikania tvorivú energiu, ktorá vám prinesie stabilnú pozíciu na trhu?   V dnešnom svete nestačí mať len dobrý nápad. Je treba rozplánovať si svoje cesty a sústrediť svoju pozornosť na to, či kráčate podľa plánu a správnym smerom. Spoľahlivým GPS na vašich podnikateľských cestách je práve dobrý biznis plán.

Finančná analýza bez stresu 01.04.2016 / Podpora podnikania

Bez stresu   Nenechajte sa vystresovať dostupnými článkami o finančných analýzach. Zavolajte si odborníkov, ktorí k vám prídu a pomôžu vám. Vytvoríme za vás cenné výstupy vo forme plánovacích tabuliek a zároveň všetky výstupy budú prezentované graficky, čím sa zjednoduší ich chápanie. To, že máme znalosti z metodiky tvorby finančných analýz neznamená, že budeme jediní ktorí budú rozumieť výstupom. Závery  spracovávame tak, aby boli pochopiteľné širokému publiku.

Mobile computing - stretnutie špičkových expertov 05.04.2015 / Podpora podnikania

Na workshope „Súčasnosť a budúcnosť mobile computingu“ sa stretla elita medzinárodných výskumníkov z Nemecka, Dánska, Fínska, Talianska, Rakúska, Česka a Slovenska. Experti hľadali spoločné riešenia aktuálnych výziev a zdieľali svoje know-how.

Zameriavate sa vo vašom biznise skutočne na tie správne veci? 09.12.2014 / Podpora podnikania

Pri našich projektoch a konzultáciách vidíme, že veľa slovenských firiem sa stále pozerá na svoj biznis iba z vlastnej perspektívy. Svoj  produkt alebo nápad na projekt považujú za dokonalý a vyvíjajú maximálnu snahu, aby ho pretlačili na trh a popritom optimalizovali všetky procesy, štruktúry a náklady vo firme. Snažia sa teda inými slovami robiť veci správne. Málokto sa ale zamyslí, či vôbec robí správne veci. Či ich nápad alebo produkt je skutočne to, čo spotrebitelia potrebujú a budú si ochotní kúpiť.

Ako prispievame k budovaniu e-Governmentu na Slovensku? 20.09.2013 / Podpora podnikania

V nasledujúcom článku sme sesumarizovali naše projekty, ktorými sme od roku 2004 prispievali k budovaniu e-Governmentu na Slovensku. Od informačných auditov až po naše vlastné riešenie - portál civitas.sk. Ten umožňuje z jedného miesta adresovať elektronické podania voči obci, mestu a to nielen v mieste ich trvalého bydliska či sídla, ale aj voči ľubovoľnej samospráve zapojenej do projektu.

7 faktov o malých a stredných podnikoch na Slovensku 30.08.2013 / Podpora podnikania

Podporujú firmy svoj rast grantmi a pomocou externých poradcov, alebo sa spoliehajú iba na seba? Čo ich brzdí v raste      a čoho sa boja? Odpovede nielen na tieto otázky sme hľadali v prieskume medzi dvoma stovkami podnikateľov na Slovensku. Prieskum prebiehal v auguste 2012 v spolupráci s agentúrou Focus formou telefonického dotazovania.

Online aplikácie, ktoré vám pomôžu zefektívniť činnosti vo vašej firme. 30.08.2013 / Podpora podnikania

V spolupráci s našimi partnermi vieme pripraviť riešenia šité na mieru vášmu podniku. V spolupráci s naším partnerom, českým Know How Klubom, sme pre Vás pripravili prehľad online aplikácií k jednotlivým základným kameňom vášho biznisu. Veríme, že vám pomôžu zefektívniť činnosti vo vašej firme.