Čo všetko sme stihli za 20 rokov

Projekty Centire:

  • zvyšujú kvalitu vzdelávania,
  • prinášajú inovácie,
  • zlepšujú výkonnosť firiem,
  • prispievajú k rozvoju obcí,
  • obnovujú historické pamiatky ...