Granty pre podniky - 2. časť

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu pre mikro, malé a stredné podniky fungujúce minimálne 3 roky. Výzva je otvorená od 21.11.2016 a podporí nákupy technológií na inovácie produktov a procesov vo výške 50 000 až 200 000 EUR.

V tejto časti série videí o grante sa dozviete, aké sú hodnotiace kritériá pre čerpanie podpory.