Konzultácie k inovačným projektom

Ponúkame vám celé spektrum konzultačných služieb. Vďaka nim dodáte nový impulz vašej výrobe alebo získate nové príležitosti pre prezentáciu vášho talentu.

 

KONZULTÁCIE
K INOVAČNÝM PROJEKTOM

PRE SÚŤAŽ O CENU

KONZULTÁCIE
K INOVAČNÝM PROJEKTOM

VŠEOBECNE

Máte záujem zapojiť sa do súťaže inovačných projektov spolupráce a získať podporu 20 000 eur?
Príďte prekonzultovať váš projektový návrh. Ak budete úspešní, v ďalšej fáze vám v realizácii projektu pomôžu renomovaní mentori.

Hľadáte nové zdroje inovácií pre vašu firmu? Alebo máte nápady, ale neviete, ako a kde ich zrealizovať? Obráťte sa na nás a my vám pomôžeme na ceste k novým projektom spolupráce.

 

 

KONZULTÁCIE K INOVAČNÝM PROJEKTOM PRE SÚŤAŽ O CENU

 

Konzultácie k inovačným projektom pre súťaž o cenu OpenMaker sú určené pre spoločné projekty inovátorov a výrobných firiem, ktoré majú záujem získať podporu 20 000 eur. Konzultácie sa týkajú prípravy a realizácie inovačného  projektu.

 

  Čo ponúkame výrobným firmám? Čo ponúkame inovátorom?
KONZULTÁCIE
K PRÍPRAVE
INOVAČNÝCH PROJEKTOV
OpenMaker ponúka jedinečnú príležitosť získať financovanie pre váš spoločný inovačný projekt. Päť projektov spolupráce inovátorov a výrobných firiem môže získať až 20 000 eur na ich realizáciu na Slovensku. Chcete prediskutovať vašu projektovú ideu? Máte otázky k vyplneniu projektovej žiadosti? Sme tu pre vás.
MENTORING
POČAS REALIZÁCIE INOVAČNÝCH PROJEKTOV
Víťazstvo v súťaži vám prinesie viac než len finančnú podporu pre spoločný projekt. Renomovaní mentori premenia svoje dlhoročné skúsenosti na cenné rady, ktoré posunú váš projekt k ešte úspešnejšej realizácii.

 

 

KONZULTÁCIE K INOVAČNÝM PROJEKTOM VŠEOBECNE

 

Konzultácie k inovačným projektom môžete využiť kedykoľvek. Obráťte sa na nás a radi vám pomôžeme sprostredkovať nové kontakty a príležitosti.

 

  Čo ponúkame výrobným firmám? Čo ponúkame inovátorom?

SPÁJAME
VÝROBNÉ FIRMY
S INOVÁTORMI

Máte záujem spolupracovať
na tvorbe nových riešení pre vašu firmu s inovátormi, no neviete kde ich nájsť a ako ich osloviť?
Máte záujem predstaviť a realizovať vaše nápady vo výrobných firmách, no neviete kde a ako ich osloviť?
Predstavte nám vaše podnikanie, potreby, talent a nápady a my vás spojíme s tými správnymi kreatívnymi inovátormi alebo výrobnými firmami. Alebo zorganizujeme špeciálne podujatie, kde budete môcť prezentovať svoju firmu / seba a navzájom sa spoznať. Uvidíte, že spolupráca prinesie celý rad benefitov pre obe strany.
IDENTIFIKUJEME ZDROJE PRE FINANCOVANIE INOVÁCIÍ Patríte medzi typické slovenské firmy, ktoré často bojujú s nedostatkom zdrojov pre financovanie inovácií? Avšak práve tie sú zdrojom vášho ďalšieho rastu. Inovácie môžu vašej firme pomôcť znížiť náklady, vytvoriť nové produkty či preraziť na nových trhoch vďaka novým biznis alebo distribučným modelom Tvorba nových kreatívnych riešení v rôznych kontextoch je pre vás neskutočne motivujúca a napĺňajúca. Máte však skúsenosť s realizáciou inovačných projektov, ktoré sa nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca kvôli nedostatku financií – na strane vašej alebo vašich klientov?
Povedzte nám o svojich inovačných projektoch. A my vám poradíme, kde a ako získať zdroje, ktoré vám umožnia realizovať vaše plány. A navyše vás ako firmu alebo inovátora posunú na novú úroveň.
POMÁHAME ORGANIZOVAŤ INOVAČNÉ SÚŤAŽE AKO ZDROJ NÁPADOV Ťažko sa vám hľadajú inovatívne riešenia v rámci firmy? Väčšina je totiž zahltená dennodenným fungovaním a operatívou. Radi by ste vyriešili nejaký konkrétny problém a ste ochotní investovať do hľadania riešenia aj s inými partnermi? Máte nápady na konkrétne riešenia, ktoré by výrobné firmy mohli realizovať? Alebo dokonca už máte aj prototypy hotové? Hľadáte však partnera, ktorý by sa nebál investovať do experimentovania?
Inovačné súťaže predstavujú praktický a výhodný postup, ako získať nové nápady od talentovaných ľudí z externého prostredia. Súťaž zabezpečí výrobným firmám celú paletu návrhov pre biznis, z ktorých si vyberú tie najlepšie. Zároveň umožní inovátorom budovať si portfólio úspešných projektov.

 

 

 

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu