Dotácie na zatepľovanie z Environmentálneho fondu

Aktuálna výzva - zvyšovanie energetickej efektívnosti budov

Environmentálny fond rozšíril špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2015 o činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Cieľom je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadených, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Termín predloženia žiadostí: 09.10.2015 (vrátane)
Termín zrealizovania projektu: 31.8.2016

Maximálna výška podpory na projekt: 200 000 €
Maximálna miera podpory: 95% z oprávnených nákladov projektu

Oprávnené aktivity:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
 • zateplenie/výmena strechy;    
 • zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,
 • výmena otvorových výplní (okná, dvere);
 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej
 • úžitkovej vody;
 • práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory;
 • kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Oprávnení žiadatelia:

 • obec;
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení;
 • samosprávny kraj;
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

Tu nájdete podrobnejšie informácie o dotácii pre rok 2015.

1
0
0

Aktuálna výzva - zvyšovanie energetickej efektívnosti budov

Environmentálny fond rozšíril špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2015 o činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Cieľom je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadených, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Termín predloženia žiadostí: 09.10.2015 (vrátane)
Termín zrealizovania projektu: 31.8.2016

Maximálna výška podpory na projekt: 200 000 €
Maximálna miera podpory: 95% z oprávnených nákladov projektu

Oprávnené aktivity:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
 • zateplenie/výmena strechy;    
 • zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,
 • výmena otvorových výplní (okná, dvere);
 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej
 • úžitkovej vody;
 • práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory;
 • kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Oprávnení žiadatelia:

 • obec;
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení;
 • samosprávny kraj;
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

Tu nájdete podrobnejšie informácie o dotácii pre rok 2015.

1
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.