Finančná analýza pre eurofondové projekty

Rozmýšľate ako sa zapojiť do procesu čerpania eurofondov z operačných programov? Plánujete si v obci vybudovať kanalizáciu, vodovod, alebo čistiareň odpadových vôd? Zistili ste, že zmeny v podmienkach poskytovania pomoci a zmeny v legislatíve sú rýchlejšie ako stíhate pozorovať? Dnešné podmienky čerpania eurofondov sú pre človeka, ktorý sa problematikou nezaoberá na dennej báze, pomerne náročné. Chápeme, že v tejto situácii pomôže poradenstvo skúsených.

Finančná analýza nie je len triviálnou prílohou na ktorú sa po podaní ŽoNFP zabudne, ale je prílohou, ku ktorej sa budete musieť opakovane vracať a prehodnocovať ju. Vedeli ste, že ak vaše čisté príjmy z projektu po jeho ukončení presiahnu stanovený limit, hrozí vám vracanie časti NFP?

Ak sa rozhodnete finančnú analýzu nechať na nás, vyhnete sa neschváleniu ŽoNFP kvôli formálnej chybe, resp. kvôli nesplneniu definovaných hodnotiacich kritérií. Navyše, po realizácii projektu dôjde k záverečnej monitorovacej správe, kde musíte vyčísliť všetky výdavky a príjmy, ktoré sú priradené k projektu. Je bežným javom, že nepripraveného žiadateľa prekvapí neuznanie všetkých výdavkov. Dokonca môže časť už preplatených výdavkov vracať.

Najkomplexnejšou prílohou k ŽoNFP je finančná analýza. Snažíme sa ju vždy vypracovať v primeranej miere detailu, pričom maximalizujeme komplexnosť s inými dokumentmi žiadosti. Uvádzame pár výhod prečo si nechať vypracovať finančnú analýzu u nás.

  • Finančná analýza bude vypracovaná v súlade s riadiacou dokumentáciou, ktorá predpisuje pravidlá a limity ktoré je potrebné dodržať. Splní sa podmienka formálnej správnosti, transparentnosti, overiteľnosti a stanoveného rozsahu.
  • Peňažné toky vo finančnej analýze budú navrhnuté tak, aby čo najviac odrážali budúcu skutočnosť, vrátane požadovanej miery detailu informácií. Čím presnejšie bude finančná analýza urobená pri ŽoNFP, tým presnejšie bude možné jej spätné posúdenie a aktualizácia v čase prípravy monitorovacej správy. Zníži sa tak riziko vracania časti NFP pri ukončení a hodnotení projektu. Dodrží sa podmienka splnenia hodnotiacich kritérií.
  • Sledujeme legislatívne zmeny za vás a ponúkame vám vypracovanie finančnej analýzy na základe stále aktuálnych podmienok.

Tu sa dozviete viac o Cost – benefit analýze.

1
0
0

Rozmýšľate ako sa zapojiť do procesu čerpania eurofondov z operačných programov? Plánujete si v obci vybudovať kanalizáciu, vodovod, alebo čistiareň odpadových vôd? Zistili ste, že zmeny v podmienkach poskytovania pomoci a zmeny v legislatíve sú rýchlejšie ako stíhate pozorovať? Dnešné podmienky čerpania eurofondov sú pre človeka, ktorý sa problematikou nezaoberá na dennej báze, pomerne náročné. Chápeme, že v tejto situácii pomôže poradenstvo skúsených.

Finančná analýza nie je len triviálnou prílohou na ktorú sa po podaní ŽoNFP zabudne, ale je prílohou, ku ktorej sa budete musieť opakovane vracať a prehodnocovať ju. Vedeli ste, že ak vaše čisté príjmy z projektu po jeho ukončení presiahnu stanovený limit, hrozí vám vracanie časti NFP?

Ak sa rozhodnete finančnú analýzu nechať na nás, vyhnete sa neschváleniu ŽoNFP kvôli formálnej chybe, resp. kvôli nesplneniu definovaných hodnotiacich kritérií. Navyše, po realizácii projektu dôjde k záverečnej monitorovacej správe, kde musíte vyčísliť všetky výdavky a príjmy, ktoré sú priradené k projektu. Je bežným javom, že nepripraveného žiadateľa prekvapí neuznanie všetkých výdavkov. Dokonca môže časť už preplatených výdavkov vracať.

Najkomplexnejšou prílohou k ŽoNFP je finančná analýza. Snažíme sa ju vždy vypracovať v primeranej miere detailu, pričom maximalizujeme komplexnosť s inými dokumentmi žiadosti. Uvádzame pár výhod prečo si nechať vypracovať finančnú analýzu u nás.

  • Finančná analýza bude vypracovaná v súlade s riadiacou dokumentáciou, ktorá predpisuje pravidlá a limity ktoré je potrebné dodržať. Splní sa podmienka formálnej správnosti, transparentnosti, overiteľnosti a stanoveného rozsahu.
  • Peňažné toky vo finančnej analýze budú navrhnuté tak, aby čo najviac odrážali budúcu skutočnosť, vrátane požadovanej miery detailu informácií. Čím presnejšie bude finančná analýza urobená pri ŽoNFP, tým presnejšie bude možné jej spätné posúdenie a aktualizácia v čase prípravy monitorovacej správy. Zníži sa tak riziko vracania časti NFP pri ukončení a hodnotení projektu. Dodrží sa podmienka splnenia hodnotiacich kritérií.
  • Sledujeme legislatívne zmeny za vás a ponúkame vám vypracovanie finančnej analýzy na základe stále aktuálnych podmienok.

Tu sa dozviete viac o Cost – benefit analýze.

1
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.