Možnosti financovania rozvojových aktivít prostredníctvom fondou EU

Spolupracujeme aj s regionálnymi komorami SOPK. V spolupráci s Prešovskou RK sme pripravili na 25.10. 2018 od 9:00 seminár určený pre podnikateľov,na ktorom sa dozvedia o možnostiach financovania prostredníctvom EU fondov.

Program seminára:

8:45 – 9:00 Registrácia úcastníkov
 
9:00 – 9:45 Národný projekt PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
Regionálny manažér Odboru Národného projektu SARIO, Juraj Corba, predstaví aktivity Národného projektu a možnosti participácie na pripravovaných podujatiach a dalších aktivitách projektu.
 
9:45 – 10:00 Prestávka na kávu
 
10:00 – 12:00 Prezentácia a diskusia k AKTUÁLNYM PROJEKTOVÝM VÝZVAM
Podpora inteligentných inovácií v priemysle (výzva plánovaná na október 2018 z 1.2.2 OPVaI) - TSZ
Podpora sietovania podnikov (výzva plánovaná na október 2018 1.2.2/2.2.2 OPVaI) - TSZ
Zakladanie kreatívnych centier (decentralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) – výzva plánovaná na december 2018 - TSZ
Ako využívat otvorené inovácie vo vašom podnikaní – LBI Výber aktuálnych projektových výziev, dôležité informácie, diskusiu, podporu pri príprave projektov
ponúkajú Tamás Szoke a Lubomír Billý, experti spolocnosti CENTIRE, www.centire.com.
 
12:00 Pohostenie úcastníkov
 
 
Úcast na seminári je bezplatná!
 
Svoju úcast potvrdte, prosím, vyplnením vyplnením PRIHLÁŠKY na seminár do 22.10.2018.
 
 
1
0
0

Spolupracujeme aj s regionálnymi komorami SOPK. V spolupráci s Prešovskou RK sme pripravili na 25.10. 2018 od 9:00 seminár určený pre podnikateľov,na ktorom sa dozvedia o možnostiach financovania prostredníctvom EU fondov.

Program seminára:

8:45 – 9:00 Registrácia úcastníkov
 
9:00 – 9:45 Národný projekt PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
Regionálny manažér Odboru Národného projektu SARIO, Juraj Corba, predstaví aktivity Národného projektu a možnosti participácie na pripravovaných podujatiach a dalších aktivitách projektu.
 
9:45 – 10:00 Prestávka na kávu
 
10:00 – 12:00 Prezentácia a diskusia k AKTUÁLNYM PROJEKTOVÝM VÝZVAM
Podpora inteligentných inovácií v priemysle (výzva plánovaná na október 2018 z 1.2.2 OPVaI) - TSZ
Podpora sietovania podnikov (výzva plánovaná na október 2018 1.2.2/2.2.2 OPVaI) - TSZ
Zakladanie kreatívnych centier (decentralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) – výzva plánovaná na december 2018 - TSZ
Ako využívat otvorené inovácie vo vašom podnikaní – LBI Výber aktuálnych projektových výziev, dôležité informácie, diskusiu, podporu pri príprave projektov
ponúkajú Tamás Szoke a Lubomír Billý, experti spolocnosti CENTIRE, www.centire.com.
 
12:00 Pohostenie úcastníkov
 
 
Úcast na seminári je bezplatná!
 
Svoju úcast potvrdte, prosím, vyplnením vyplnením PRIHLÁŠKY na seminár do 22.10.2018.
 
 
1
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.