Predstavenie projektu CLAY NEXT

Ako by ste sa predstavili?

Cieľom projektu je vytvorenie novej značky výrobkov pre domácnosti. Chceme prepojiť spotrebnú elektroniku, digitálne nástroje a miestnu remeselnú výrobu. Vďaka produktovému dizajnu a naplneniu požiadaviek trhu projekt Clay Next vytvára potenciál pre prepojenie tradičnej keramiky s aktuálnym životným štýlom.

Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

Základný výskum tvorený štúdiou uskutočniteľnosti projektu, bol podporený grantovou schémou Nadácie Tatra banky s názvom „Viac dizajnu“. Projekt OpenMaker sme identifikovali ako skvelú príležitosť pre ďalší rozvoj našej vízie.

Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

Unikátna pridaná hodnota partnerstva spočíva v našej predchádzajúcej skúsenosti s prácou v tíme, ako aj s našimi rôznorodými skúsenosťami, komplementárnymi znalosťami, ktoré nám umožňujú prispievať k cieľom projektu na jeho rôznych úrovniach. Partneri realizovali niekoľko spoločných projektov, týkajúcich sa výskumu a prototypov produktov. Ďalšou výhodou, ktorú považujeme za podstatnú, je nedávno uskutočnený projekt podporený Nadáciou Tatra banky, týkajúci sa výskumu v oblasti 3D tlače. Hlavnou výzvou, ktorej v súčasnosti čelíme, je integrácia remeselného procesu a jeho vplyv na konečný produktový dizajn.

Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?

Chceli by sme posilniť mieru vzájomnej spolupráce – projekt zahŕňa 3 partnerov s úplne odlišnými znalosťami (digitálna výroba, produktový dizajn a generatívny dizajn) a konečný výsledok je možné modifikovať na základe manuálneho remeselného procesu. Jedná sa o vzácnu kombináciu, ktorú sa v našej krajine ešte nepodarilo úspešne zaviesť do obchodnej praxe. Kľúčovou výzvou v rámci projektu, je vytvorenie trvalo udržateľného obchodného modelu, založeného na unikátnej kombinácii najmodernejšej technológie výroby a tradičných remesiel, a to s možnosťou výroby na zákazku.

 

Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány?
Sme veľmi vďační, že nám projekt OpenMaker umožnil posunúť náš koncept do ďalšej fázy. Našou ambíciou je začať výrobu a predaj prvého produktu, resp. prvej produktovej línie. Jedná sa o bezdrôtovú nabíjačku pre mobilné telefóny a iné prenosné zariadenia, ktorej výroba je založená na 3D tlači a následnom ručnom spracovaní tradičným procesom. Našou unikátnou predajnou stratégiou bude inovatívny dizajn, možnosť prispôsobenia produktu a spoločenský aspekt (udržateľnosť miestnych tradícií). Hlavným cieľom je vyvinúť vlastné procesné a softvérové riešenie (vychádzajúce z generatívneho dizajnu) pre návrhy a samotnú výrobu na mieru. Chceme, aby sa Clay Next stala prvou slovenskou značkou, ktorá je založená na decentralizovanej výrobe a ktorá masovo vyrába prispôsobené produkty a zároveň podporuje miestnych výrobcov keramiky.

Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
Tlačíme veľa a zlyhávame ešte viac.
 

1
0
0

Ako by ste sa predstavili?

Cieľom projektu je vytvorenie novej značky výrobkov pre domácnosti. Chceme prepojiť spotrebnú elektroniku, digitálne nástroje a miestnu remeselnú výrobu. Vďaka produktovému dizajnu a naplneniu požiadaviek trhu projekt Clay Next vytvára potenciál pre prepojenie tradičnej keramiky s aktuálnym životným štýlom.

Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

Základný výskum tvorený štúdiou uskutočniteľnosti projektu, bol podporený grantovou schémou Nadácie Tatra banky s názvom „Viac dizajnu“. Projekt OpenMaker sme identifikovali ako skvelú príležitosť pre ďalší rozvoj našej vízie.

Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

Unikátna pridaná hodnota partnerstva spočíva v našej predchádzajúcej skúsenosti s prácou v tíme, ako aj s našimi rôznorodými skúsenosťami, komplementárnymi znalosťami, ktoré nám umožňujú prispievať k cieľom projektu na jeho rôznych úrovniach. Partneri realizovali niekoľko spoločných projektov, týkajúcich sa výskumu a prototypov produktov. Ďalšou výhodou, ktorú považujeme za podstatnú, je nedávno uskutočnený projekt podporený Nadáciou Tatra banky, týkajúci sa výskumu v oblasti 3D tlače. Hlavnou výzvou, ktorej v súčasnosti čelíme, je integrácia remeselného procesu a jeho vplyv na konečný produktový dizajn.

Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?

Chceli by sme posilniť mieru vzájomnej spolupráce – projekt zahŕňa 3 partnerov s úplne odlišnými znalosťami (digitálna výroba, produktový dizajn a generatívny dizajn) a konečný výsledok je možné modifikovať na základe manuálneho remeselného procesu. Jedná sa o vzácnu kombináciu, ktorú sa v našej krajine ešte nepodarilo úspešne zaviesť do obchodnej praxe. Kľúčovou výzvou v rámci projektu, je vytvorenie trvalo udržateľného obchodného modelu, založeného na unikátnej kombinácii najmodernejšej technológie výroby a tradičných remesiel, a to s možnosťou výroby na zákazku.

 

Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány?
Sme veľmi vďační, že nám projekt OpenMaker umožnil posunúť náš koncept do ďalšej fázy. Našou ambíciou je začať výrobu a predaj prvého produktu, resp. prvej produktovej línie. Jedná sa o bezdrôtovú nabíjačku pre mobilné telefóny a iné prenosné zariadenia, ktorej výroba je založená na 3D tlači a následnom ručnom spracovaní tradičným procesom. Našou unikátnou predajnou stratégiou bude inovatívny dizajn, možnosť prispôsobenia produktu a spoločenský aspekt (udržateľnosť miestnych tradícií). Hlavným cieľom je vyvinúť vlastné procesné a softvérové riešenie (vychádzajúce z generatívneho dizajnu) pre návrhy a samotnú výrobu na mieru. Chceme, aby sa Clay Next stala prvou slovenskou značkou, ktorá je založená na decentralizovanej výrobe a ktorá masovo vyrába prispôsobené produkty a zároveň podporuje miestnych výrobcov keramiky.

Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
Tlačíme veľa a zlyhávame ešte viac.
 

1
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu