Predstavenie projektu LiDa - Light in the Dark

 

Ako by ste sa predstavili?

Tím projektu Light in the Dark sa začal formovať pri výskume možností osvetlenia Slavošovského tunela s využitím obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2015 sa Peter Tauš z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, spolu s Jaroslavom Jadušom zo spoločnosti LED-SOLAR s.r.o., rozhodli prezentovať ich myšlienku „TuLiMark“ v súťaži s názvom: „Máš nápad ? Prezentuj svoj start-up“. Základom projektu bolo osvetlenie turistických značiek. Od tej doby sa príbeh tejto myšlienky rozvinul. V súčasnosti má projektový tím 7 členov a zakladatelia dúfajú, že toto číslo sa bude ešte zvyšovať. Doteraz boli všetky aktivity projektu financované z vlastných zdrojov. Vďaka projektu OpenMaker bude možné čoskoro predstaviť skutočný produkt – svetelnú turistickú značku.

Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

O projekte OpenMaker sme sa dozvedeli na inovačnom workshope v Prešove. Tohto workshopu sa zúčastnila členka nášho tímu Marcela Taušová, ktorá nás o ňom informovala a následne sme sa pustili do práce.
 

Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

Peter Tauš: Ako inovátor chápem frustráciu mnohých vynálezcov, ktorí nevedia svoje myšlienky a nápady pretaviť do praxe. A to najmä v prípade, keď je rozhodujúcim prvkom chýbajúce financovanie. Myslíme si, že v súčasnosti je veľmi zanedbávaná najdôležitejšia časť výskumu, a to vývoj prototypov. Samotné školy, univerzity a inovátori nemajú prostriedky na takýto rozvoj. Na druhú stranu výrobné firmy často hľadajú iba nové nápady. Budovanie partnerstiev medzi výrobnými firmami a inovátormi a propagácia ich úspešnej spolupráce sú základom rýchleho rozvoja a uplatnenia inovácií v praxi.

Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?
Najväčším úspechom by bola pre nás záchrana aspoň jedného ľudského života. Ak sa to stane vďaka našej myšlienke a projektu OpenMaker, bude to stáť za to. Najkrajšia odmena bude pre nás,  ak v prípade náhlej tmy naše svetelné značky privedú turistov do bezpečia. Hlavnou výzvou je úspešná implementácia obnoviteľného zdroja do výrobku.
 

 

Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány?
Veríme, že vďaka projektu OpenMaker získame skúsenosti v budovaní partnerstiev medzi výrobnými firmami a inovátormi. Veríme, že môžeme dokázať, že aj z jednoduchej myšlienky je možné definovať seriózny cieľ a vytvoriť reálny produkt. Ako inovátori veríme, že sa naučíme premýšľať ako podnikatelia a ako podnikatelia dúfame, že pochopíme problémy inovátorov.

 

Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
V rámci našich prezentácií používame plagát, ktorý je veľmi tmavý. Častokrát sa nás preto ľudia pýtajú, čo je na ňom zobrazené, pretože je to slabo rozoznateľné. Vtedy vždy odpovieme, že sa jedná o dôvod, prečo sme vymysleli TuLiMark. A čo viac, od teraz budeme môcť aj povedať, že TuLiMark vznikol aj vďaka projektu OpenMaker.
 

1
0
0

 

Ako by ste sa predstavili?

Tím projektu Light in the Dark sa začal formovať pri výskume možností osvetlenia Slavošovského tunela s využitím obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2015 sa Peter Tauš z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, spolu s Jaroslavom Jadušom zo spoločnosti LED-SOLAR s.r.o., rozhodli prezentovať ich myšlienku „TuLiMark“ v súťaži s názvom: „Máš nápad ? Prezentuj svoj start-up“. Základom projektu bolo osvetlenie turistických značiek. Od tej doby sa príbeh tejto myšlienky rozvinul. V súčasnosti má projektový tím 7 členov a zakladatelia dúfajú, že toto číslo sa bude ešte zvyšovať. Doteraz boli všetky aktivity projektu financované z vlastných zdrojov. Vďaka projektu OpenMaker bude možné čoskoro predstaviť skutočný produkt – svetelnú turistickú značku.

Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

O projekte OpenMaker sme sa dozvedeli na inovačnom workshope v Prešove. Tohto workshopu sa zúčastnila členka nášho tímu Marcela Taušová, ktorá nás o ňom informovala a následne sme sa pustili do práce.
 

Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

Peter Tauš: Ako inovátor chápem frustráciu mnohých vynálezcov, ktorí nevedia svoje myšlienky a nápady pretaviť do praxe. A to najmä v prípade, keď je rozhodujúcim prvkom chýbajúce financovanie. Myslíme si, že v súčasnosti je veľmi zanedbávaná najdôležitejšia časť výskumu, a to vývoj prototypov. Samotné školy, univerzity a inovátori nemajú prostriedky na takýto rozvoj. Na druhú stranu výrobné firmy často hľadajú iba nové nápady. Budovanie partnerstiev medzi výrobnými firmami a inovátormi a propagácia ich úspešnej spolupráce sú základom rýchleho rozvoja a uplatnenia inovácií v praxi.

Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?
Najväčším úspechom by bola pre nás záchrana aspoň jedného ľudského života. Ak sa to stane vďaka našej myšlienke a projektu OpenMaker, bude to stáť za to. Najkrajšia odmena bude pre nás,  ak v prípade náhlej tmy naše svetelné značky privedú turistov do bezpečia. Hlavnou výzvou je úspešná implementácia obnoviteľného zdroja do výrobku.
 

 

Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány?
Veríme, že vďaka projektu OpenMaker získame skúsenosti v budovaní partnerstiev medzi výrobnými firmami a inovátormi. Veríme, že môžeme dokázať, že aj z jednoduchej myšlienky je možné definovať seriózny cieľ a vytvoriť reálny produkt. Ako inovátori veríme, že sa naučíme premýšľať ako podnikatelia a ako podnikatelia dúfame, že pochopíme problémy inovátorov.

 

Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
V rámci našich prezentácií používame plagát, ktorý je veľmi tmavý. Častokrát sa nás preto ľudia pýtajú, čo je na ňom zobrazené, pretože je to slabo rozoznateľné. Vtedy vždy odpovieme, že sa jedná o dôvod, prečo sme vymysleli TuLiMark. A čo viac, od teraz budeme môcť aj povedať, že TuLiMark vznikol aj vďaka projektu OpenMaker.
 

1
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu