Predstavenie projektu SOBI - Eco-social Innovation

 

Ako by ste sa predstavili?

Sobi sa usiluje vytvárať inovatívne projekty so sociálnym a ekologickým aspektom. Združenie bolo založené v roku 2017 a zahŕňa expertov z rozličných oblastí (dizajn, grafika, marketing, mimovládny sektor), s cieľom vytvárať dizajnové produkty z recyklovaného materiálu a zároveň poskytovať pracovné miesta znevýhodneným skupinám a ľuďom v núdzi.

Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

Uvedomili sme si, že projekt OpenMaker by mohol byť skvelou príležitosťou, ako spustiť náš nový projekt, ktorý sme pripravovali práve v období, kedy sme sa o projekte OpenMaker dozvedeli.

 

 

Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

Vnímame veľký potenciál v rámci bližšej spolupráce medzi inovátormi a výrobnými firmami. Všimli sme si, že výrobcovia, ktorí chcú poskytovať zamestnanie pre sociálne znevýhodnených ľudí, často produkujú výrobky s nízkou kvalitou a slabým dizajnom. V nadväznosti na tieto skutočnosti sa Sobi zameriava na inovatívny dizajn a vytváranie unikátnych partnerstiev s chránenými dielňami, s cieľom zachovania kvality všetkých produktov a koherentne udržateľné aktivity.

Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?
Chceli by sme inšpirovať ľudí a to najviac, ako sa len dá. Chceli by sme rozširovať povedomie o sociálnych a ekologických otázkach (pomoc ľuďom v núdzi a ochranu planéty napr. recykláciou a zodpovedným správaním), a to pomocou marketingu a predajom na rozličných trhoch. Ľudia sa k nám môžu pridať rozličnými spôsobmi, a to napríklad kúpou našich produktov, zodpovedným správaním alebo prenesením ekologicko-sociálnych aspektov do ich vlastného podnikania.
 

 

Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány?
Platforma OpenMaker je veľmi dobre navrhnutá. Ako najväčšie prínosy vnímame skvelé príležitosti pre networking, konzultácie, zviditeľnenie a finančnú pomoc pri začatí projektu. Stotožnili sme sa s myšlienkou OpenMaker, ktorá je založená na vzájomnom prepájaní výrobcov s inovátormi, zdieľaní myšlienok s ostatnými subjektmi, na základe čo vytvára priestor pre nové partnerstvá a myšlienky.

 

Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
Jeden člen z nášho tímu vytvoril vlog, týkajúci sa udržateľného marketingu. Ja a môj brat sme síce na vysokej škole vyštudovali marketing, ale s týmto pojmom sme sa počas štúdia nestretli ani raz. Stále sa máme čo učiť :)
 

1
0
0

 

Ako by ste sa predstavili?

Sobi sa usiluje vytvárať inovatívne projekty so sociálnym a ekologickým aspektom. Združenie bolo založené v roku 2017 a zahŕňa expertov z rozličných oblastí (dizajn, grafika, marketing, mimovládny sektor), s cieľom vytvárať dizajnové produkty z recyklovaného materiálu a zároveň poskytovať pracovné miesta znevýhodneným skupinám a ľuďom v núdzi.

Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

Uvedomili sme si, že projekt OpenMaker by mohol byť skvelou príležitosťou, ako spustiť náš nový projekt, ktorý sme pripravovali práve v období, kedy sme sa o projekte OpenMaker dozvedeli.

 

 

Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

Vnímame veľký potenciál v rámci bližšej spolupráce medzi inovátormi a výrobnými firmami. Všimli sme si, že výrobcovia, ktorí chcú poskytovať zamestnanie pre sociálne znevýhodnených ľudí, často produkujú výrobky s nízkou kvalitou a slabým dizajnom. V nadväznosti na tieto skutočnosti sa Sobi zameriava na inovatívny dizajn a vytváranie unikátnych partnerstiev s chránenými dielňami, s cieľom zachovania kvality všetkých produktov a koherentne udržateľné aktivity.

Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?
Chceli by sme inšpirovať ľudí a to najviac, ako sa len dá. Chceli by sme rozširovať povedomie o sociálnych a ekologických otázkach (pomoc ľuďom v núdzi a ochranu planéty napr. recykláciou a zodpovedným správaním), a to pomocou marketingu a predajom na rozličných trhoch. Ľudia sa k nám môžu pridať rozličnými spôsobmi, a to napríklad kúpou našich produktov, zodpovedným správaním alebo prenesením ekologicko-sociálnych aspektov do ich vlastného podnikania.
 

 

Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány?
Platforma OpenMaker je veľmi dobre navrhnutá. Ako najväčšie prínosy vnímame skvelé príležitosti pre networking, konzultácie, zviditeľnenie a finančnú pomoc pri začatí projektu. Stotožnili sme sa s myšlienkou OpenMaker, ktorá je založená na vzájomnom prepájaní výrobcov s inovátormi, zdieľaní myšlienok s ostatnými subjektmi, na základe čo vytvára priestor pre nové partnerstvá a myšlienky.

 

Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
Jeden člen z nášho tímu vytvoril vlog, týkajúci sa udržateľného marketingu. Ja a môj brat sme síce na vysokej škole vyštudovali marketing, ale s týmto pojmom sme sa počas štúdia nestretli ani raz. Stále sa máme čo učiť :)
 

1
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu