Slovenské firmy na ceste k nemeckému úspechu

Prečo nevyužiť skúsenosti nášho nemeckého partnera s podporou malých a stredných podnikov? Zohralo to predsa kľúčovú úlohu na ceste k súčasnému ekonomickému úspechu Nemecka. Pozitívne skúsenosti a overené postupy sú už aplikované aj u nás na Slovensku, a to vďaka projektu LEGEND. Na Slovensku zavádza metodológiu hodnotenia intelektuálneho kapitálu v rámci malých a stredných podnikov a v modifikovanej forme aj na vysokých školách a výskumných pracoviskách.

 

Dôležitosť intelektuálneho kapitálu
Intelektuálny kapitál je súbor ľudského, štrukturálneho a vzťahového kapitálu. Definuje kľúčové faktory, ktoré pomáhajú zvýšiť trhovú hodnotu podniku.

Reportovanie intelektuálneho kapitálu pomáha identifikovať a alokovať zdroje a slúži ako komunikačný nástroj pre prezentáciu pred investorom a partnerom. Navyše predstavuje spoločný jazyk aj na regionálnej úrovni, kde sa môže stať aktivizujúcim prvkom pre spoluprácu hlavných aktérov – firiem, vysokých škôl, municipalít či neziskového sektora.

Čo sa doteraz podarilo?
Medzinárodné konzorcium počas prvého roka projektu adaptovalo metodológiu intelektuálneho kapitálu pre slovenský kontext. Pod vedením rakúskeho partnera Fachhochschule Joanneum bolo vytvorené kurikulum a tréningové materiály.  Následne bolo vyškolených 19 budúcich trénerov metodológie, ktorí sú garantom šírenia projektových výsledkov.

Na jar nás čakajú pilotné tréningy
V druhej polovici projektu sú naplánované ďalšie aktivity a výstupy. Klaster IT Valley organizuje pilotný tréning pre malé a stredné podniky. Tréning sa uskutoční v dvoch častiach dňa 13. marca a 22. apríla 2015 v Košiciach. Predstavuje platformu pre výmenu skúseností a nadviazanie vzťahov medzi malými a strednými podnikmi a ich partnermi a hlavnými aktérmi regionálnych inovačných stratégií.

Koordinátor projektu, konzultačná spoločnosť Centire, organizuje pilotný tréning pre partnerov malých a stredných podnikov (vysoké školy, výskumné organizácie a orgány verejnej správy). Prvá časť tréningu sa uskutoční 11. marca 2015 v Bratislave a druhá časť 22. apríla 2015 v Košiciach, pričom účasť na oboch tréningoch je povinná. Účastníci získajú základné poznatky o koncepte hodnotenia intelektuálneho kapitálu. Dozvedia sa o príkladoch dobrej praxe z Rakúska, kde vysoké školy už od roku 2002 povinne publikujú správy o stave intelektuálneho kapitálu.

Viac o projekte
Inovatívny projekt Leverage knowledge for sustainable innovation and growth (LEGEND) je podporený cez program Lifelong Learning Programme – Leonardo Da Vinci v objeme 202 013 eur. Konzorcium projektu tvoria štyria partneri: nemecká spoločnosť Wissenskapital ako vlastník metodológie; rakúska Fachhochschule Joanneum v Grazi ako predstaviteľ so skúsenosťami s riadením intelektuálneho kapitálu na univerzitách a partnerstvo dopĺňajú slovenská spoločnosť Centire s.r.o. a klaster Košice IT Valley, ktorí zabezpečujú implementáciu projektu na Slovensku. Na základe svojich skúseností z implementácie ICR v Rakúsku garantuje profesor Günter Koch kvalitu projektových výstupov.

Kontakt
Ak chcete získať viac informácií o projekte, navštívte www.project-legend.eu alebo kontaktujte Ľubomíra Billého e-mailom na lubomir.billy@centire.com.

1
0
0

Prečo nevyužiť skúsenosti nášho nemeckého partnera s podporou malých a stredných podnikov? Zohralo to predsa kľúčovú úlohu na ceste k súčasnému ekonomickému úspechu Nemecka. Pozitívne skúsenosti a overené postupy sú už aplikované aj u nás na Slovensku, a to vďaka projektu LEGEND. Na Slovensku zavádza metodológiu hodnotenia intelektuálneho kapitálu v rámci malých a stredných podnikov a v modifikovanej forme aj na vysokých školách a výskumných pracoviskách.

 

Dôležitosť intelektuálneho kapitálu
Intelektuálny kapitál je súbor ľudského, štrukturálneho a vzťahového kapitálu. Definuje kľúčové faktory, ktoré pomáhajú zvýšiť trhovú hodnotu podniku.

Reportovanie intelektuálneho kapitálu pomáha identifikovať a alokovať zdroje a slúži ako komunikačný nástroj pre prezentáciu pred investorom a partnerom. Navyše predstavuje spoločný jazyk aj na regionálnej úrovni, kde sa môže stať aktivizujúcim prvkom pre spoluprácu hlavných aktérov – firiem, vysokých škôl, municipalít či neziskového sektora.

Čo sa doteraz podarilo?
Medzinárodné konzorcium počas prvého roka projektu adaptovalo metodológiu intelektuálneho kapitálu pre slovenský kontext. Pod vedením rakúskeho partnera Fachhochschule Joanneum bolo vytvorené kurikulum a tréningové materiály.  Následne bolo vyškolených 19 budúcich trénerov metodológie, ktorí sú garantom šírenia projektových výsledkov.

Na jar nás čakajú pilotné tréningy
V druhej polovici projektu sú naplánované ďalšie aktivity a výstupy. Klaster IT Valley organizuje pilotný tréning pre malé a stredné podniky. Tréning sa uskutoční v dvoch častiach dňa 13. marca a 22. apríla 2015 v Košiciach. Predstavuje platformu pre výmenu skúseností a nadviazanie vzťahov medzi malými a strednými podnikmi a ich partnermi a hlavnými aktérmi regionálnych inovačných stratégií.

Koordinátor projektu, konzultačná spoločnosť Centire, organizuje pilotný tréning pre partnerov malých a stredných podnikov (vysoké školy, výskumné organizácie a orgány verejnej správy). Prvá časť tréningu sa uskutoční 11. marca 2015 v Bratislave a druhá časť 22. apríla 2015 v Košiciach, pričom účasť na oboch tréningoch je povinná. Účastníci získajú základné poznatky o koncepte hodnotenia intelektuálneho kapitálu. Dozvedia sa o príkladoch dobrej praxe z Rakúska, kde vysoké školy už od roku 2002 povinne publikujú správy o stave intelektuálneho kapitálu.

Viac o projekte
Inovatívny projekt Leverage knowledge for sustainable innovation and growth (LEGEND) je podporený cez program Lifelong Learning Programme – Leonardo Da Vinci v objeme 202 013 eur. Konzorcium projektu tvoria štyria partneri: nemecká spoločnosť Wissenskapital ako vlastník metodológie; rakúska Fachhochschule Joanneum v Grazi ako predstaviteľ so skúsenosťami s riadením intelektuálneho kapitálu na univerzitách a partnerstvo dopĺňajú slovenská spoločnosť Centire s.r.o. a klaster Košice IT Valley, ktorí zabezpečujú implementáciu projektu na Slovensku. Na základe svojich skúseností z implementácie ICR v Rakúsku garantuje profesor Günter Koch kvalitu projektových výstupov.

Kontakt
Ak chcete získať viac informácií o projekte, navštívte www.project-legend.eu alebo kontaktujte Ľubomíra Billého e-mailom na lubomir.billy@centire.com.

1
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.