Využite fondy EÚ na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

Pozývame vás na spoločné pracovné raňajky k téme obnovy národných kultúrnych pamiatok. Uskutočnia sa dňa 11. februára v čase od 9:30 do 13:00 v historickej radnici v Banskej Bystrici (Námestie SNP 1).

Témy sú vybrané tak, aby oslovili najmä reprezentantov samospráv a vyšších územných celkov:

 • Aktuálny stav pamiatok na Slovensku a význam ich obnovy (Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., odborníčka pre otázky ochrany pamiatkového fondu, kultúrneho a svetového dedičstva, s medzinárodnými skúsenosťami)  
 • Podmienky aktuálne vyhlásené výzvy z fondov EÚ (Maroš Janovič, senior konzultant Centire)
 • Externý projektový manažment (Beátka Horečná, senior konzultant Centire)
 • Príklad úspešne zrealizovaného projektu na obnovu národných kultúrnych pamiatok (Anna Ištoková, starostka Čachtíc)
 • Perspektíva dostupných zdrojov v novom programovom období 2014 -2020 (Tamás Szőke, výkonný riaditeľ Centire)

Základné informácie:

 • kde: HISTORICKÁ RADNICA, NÁMESTIE SNP 1, BANSKÁ BYSTRICA
 • kedy:  11. februára 2014, od 9:30 do 13:00 hod.
 • poplatok: zdarma
 • jazyk: slovenčina

Zaregistrujte sa čo najskôr emailom na: info@centire.com alebo telefonicky na: +421 2 5010 9800.

0
0
0

Pozývame vás na spoločné pracovné raňajky k téme obnovy národných kultúrnych pamiatok. Uskutočnia sa dňa 11. februára v čase od 9:30 do 13:00 v historickej radnici v Banskej Bystrici (Námestie SNP 1).

Témy sú vybrané tak, aby oslovili najmä reprezentantov samospráv a vyšších územných celkov:

 • Aktuálny stav pamiatok na Slovensku a význam ich obnovy (Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., odborníčka pre otázky ochrany pamiatkového fondu, kultúrneho a svetového dedičstva, s medzinárodnými skúsenosťami)  
 • Podmienky aktuálne vyhlásené výzvy z fondov EÚ (Maroš Janovič, senior konzultant Centire)
 • Externý projektový manažment (Beátka Horečná, senior konzultant Centire)
 • Príklad úspešne zrealizovaného projektu na obnovu národných kultúrnych pamiatok (Anna Ištoková, starostka Čachtíc)
 • Perspektíva dostupných zdrojov v novom programovom období 2014 -2020 (Tamás Szőke, výkonný riaditeľ Centire)

Základné informácie:

 • kde: HISTORICKÁ RADNICA, NÁMESTIE SNP 1, BANSKÁ BYSTRICA
 • kedy:  11. februára 2014, od 9:30 do 13:00 hod.
 • poplatok: zdarma
 • jazyk: slovenčina

Zaregistrujte sa čo najskôr emailom na: info@centire.com alebo telefonicky na: +421 2 5010 9800.

0
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.