Zaveďte do vašej výroby inovatívne technológie podporované z fondov EU

Základné informácie o  výzve:

Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy: 21. decembra 2012 -  26. apríla 2013
Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však dňom uzavretia výzvy.

Oprávnení žiadatelia:

 • Subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo  právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka (zapísané v obchodnom alebo v živnostenskom registri)
 • Mikro, malé, stredné podniky
 • Žiadatelia musia byť registrovaní na území SR najneskôr k 1.1.2011

Disponibilná alokácia na výzvu: 110.000.000,- EUR

Finančné vymedzenie grantu na projekt:

 • Od 50.000,- EUR
 • Do 4.000.000,- EUR

Oprávnené miesto realizácie pre schému štátnej pomoci:

 • Stredné a Východné Slovensko - do 50% celkových oprávnených výdavkov
 • Západné Slovensko - do 40% celkových oprávnených výdavkov

Celkové oprávnené výdavky pre Stredné a Východné Slovensko:

 • Od 100. 000,- EUR
 • Do 8.000.000,- EUR

Celkové oprávnené výdavky pre Západné Slovensko:

 • Od 125. 000,- EUR
 • Do 10.000.000,- EUR

Zaujala Vás aktuálna výzva?

Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

 • Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
 • Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

Bližšie informácie o výzve nájdete v priloženom dokumente.

 

0

Základné informácie o  výzve:

Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy: 21. decembra 2012 -  26. apríla 2013
Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však dňom uzavretia výzvy.

Oprávnení žiadatelia:

 • Subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo  právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka (zapísané v obchodnom alebo v živnostenskom registri)
 • Mikro, malé, stredné podniky
 • Žiadatelia musia byť registrovaní na území SR najneskôr k 1.1.2011

Disponibilná alokácia na výzvu: 110.000.000,- EUR

Finančné vymedzenie grantu na projekt:

 • Od 50.000,- EUR
 • Do 4.000.000,- EUR

Oprávnené miesto realizácie pre schému štátnej pomoci:

 • Stredné a Východné Slovensko - do 50% celkových oprávnených výdavkov
 • Západné Slovensko - do 40% celkových oprávnených výdavkov

Celkové oprávnené výdavky pre Stredné a Východné Slovensko:

 • Od 100. 000,- EUR
 • Do 8.000.000,- EUR

Celkové oprávnené výdavky pre Západné Slovensko:

 • Od 125. 000,- EUR
 • Do 10.000.000,- EUR

Zaujala Vás aktuálna výzva?

Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

 • Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
 • Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

Bližšie informácie o výzve nájdete v priloženom dokumente.

 

0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.