Žurnál Rádia Slovensko - čerpanie eurofondov

Slovensko má na eurofondoch stále zablokovaných najmenej 300 miliónov EUR, a to ešte z predchádzajúceho programového obdobia. Brusel jednotlivým ministerstvám, ktoré operačné programy riadia, vyčíta najmä verejné obstarávania. Ešte minulý rok boli preto zavedené ex-ante kontroly (teda kontroly ešte pred vyhlásením verejného obstarávania), ktoré mali zabezpečiť odstránenie chýb už v počiatočnej fáze verejného obstarávania.

Napriek tomu však väčšina nedostatkov, ktoré majú za následok zastavenie programov, bola identifikovaná až v následných auditoch vykonávaných zo strany Európskej komisie alebo nimi poverených organizácií.
Podľa partnera Centire Tamása Szőkeho, najviac problémov spôsobujú prijímateľom nejednotnépravidlá riadiacich orgánov a nedostatočná odbornosť ich zamestnancov, ktorý proces verejného obstarávania kontrolujú. Pre lepšie čerpanie eurofondov by podľa neho ministerstvá mali systematicky budovať odborné kapacity, zbaviť eurofondy politického vplyvu a reálne sa zaoberať spätnou väzbou od prijímateľov európskych peňazí.

Reportáž Rádia Slovensko o tom, prečo Brusel blokuje pre Slovensko preplatenie eurofondov začína minútou 02:47.
 

1
0
0

Slovensko má na eurofondoch stále zablokovaných najmenej 300 miliónov EUR, a to ešte z predchádzajúceho programového obdobia. Brusel jednotlivým ministerstvám, ktoré operačné programy riadia, vyčíta najmä verejné obstarávania. Ešte minulý rok boli preto zavedené ex-ante kontroly (teda kontroly ešte pred vyhlásením verejného obstarávania), ktoré mali zabezpečiť odstránenie chýb už v počiatočnej fáze verejného obstarávania.

Napriek tomu však väčšina nedostatkov, ktoré majú za následok zastavenie programov, bola identifikovaná až v následných auditoch vykonávaných zo strany Európskej komisie alebo nimi poverených organizácií.
Podľa partnera Centire Tamása Szőkeho, najviac problémov spôsobujú prijímateľom nejednotnépravidlá riadiacich orgánov a nedostatočná odbornosť ich zamestnancov, ktorý proces verejného obstarávania kontrolujú. Pre lepšie čerpanie eurofondov by podľa neho ministerstvá mali systematicky budovať odborné kapacity, zbaviť eurofondy politického vplyvu a reálne sa zaoberať spätnou väzbou od prijímateľov európskych peňazí.

Reportáž Rádia Slovensko o tom, prečo Brusel blokuje pre Slovensko preplatenie eurofondov začína minútou 02:47.
 

1
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.