Zvyšovanie kvality v oblasti kultúry a podnikania

Myslíte si, že riaditelia kultúrnych inštitúcií sú aj manažérsky zdatní?  Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania je nový projekt zameraný na zvyšovanie zručností manažérov kultúrnych inštitúcií a centier na podporu podnikania.  Formulovanie stratégie inštitúcie so zapojením všetkých zamestnancov, využitie matice logického rámca projektu, alebo ako začať s inkubačným programom? Naučte sa od najlepších myslieť na budúce potreby a riadiť svoju organizáciu proaktívne. Rady a príklady dobrej praxe pripraví skupina expertov a vzdelávanie v Nitre a Prešove sprostredkujú skúsení lektori.

Do projektu bude zapojených 60 účastníkov, v zložení manažéri, projektoví manažéri a koordinátori aktivít existujúcich kultúrnych inštitúcií, budúcich kreatívnych centier a podnikateľských inkubátorov.

„Vzdelávacím projektom chceme prispieť k efektívnemu fungovaniu inštitúcií. Prostredníctvom cieleného vzdelávania budú manažéri pripravení strategicky riadiť organizáciu, nastaviť procesy, produkty, alebo marketing, či využívať ukazovatele v riadení. Projektové riadenie pripraví inštitúcie na fungovanie na viac-zdrojovom princípe,hovorí Viera Holešová, projektová manažérka projektu a konzultantka spoločnosti Centire s.r.o., ktorá bude projekt realizovať.

Realizácia projektu je rozdelená na programy pre oblasť kultúry a programy pre rozvoj podnikania. Vzdelávanie v programoch budú, okrem konzultantov spoločnosti Centire, zabezpečovať aj experti z praxe pre zodpovedajúcu oblasť záujmu. Tí sa tiež podieľajú na tvorbe metodiky a vzdelávacích materiálov, ktoré budú otestované počas projektu a využiteľné pre budúce vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia. Pridanou hodnotou projektu je vytvorenie siete partnerov a osobných kontaktov počas jednotlivých spoločných stretnutí, čo prispieva k rozšíreniu možností pre nové projekty.

1
0
0

Myslíte si, že riaditelia kultúrnych inštitúcií sú aj manažérsky zdatní?  Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania je nový projekt zameraný na zvyšovanie zručností manažérov kultúrnych inštitúcií a centier na podporu podnikania.  Formulovanie stratégie inštitúcie so zapojením všetkých zamestnancov, využitie matice logického rámca projektu, alebo ako začať s inkubačným programom? Naučte sa od najlepších myslieť na budúce potreby a riadiť svoju organizáciu proaktívne. Rady a príklady dobrej praxe pripraví skupina expertov a vzdelávanie v Nitre a Prešove sprostredkujú skúsení lektori.

Do projektu bude zapojených 60 účastníkov, v zložení manažéri, projektoví manažéri a koordinátori aktivít existujúcich kultúrnych inštitúcií, budúcich kreatívnych centier a podnikateľských inkubátorov.

„Vzdelávacím projektom chceme prispieť k efektívnemu fungovaniu inštitúcií. Prostredníctvom cieleného vzdelávania budú manažéri pripravení strategicky riadiť organizáciu, nastaviť procesy, produkty, alebo marketing, či využívať ukazovatele v riadení. Projektové riadenie pripraví inštitúcie na fungovanie na viac-zdrojovom princípe,hovorí Viera Holešová, projektová manažérka projektu a konzultantka spoločnosti Centire s.r.o., ktorá bude projekt realizovať.

Realizácia projektu je rozdelená na programy pre oblasť kultúry a programy pre rozvoj podnikania. Vzdelávanie v programoch budú, okrem konzultantov spoločnosti Centire, zabezpečovať aj experti z praxe pre zodpovedajúcu oblasť záujmu. Tí sa tiež podieľajú na tvorbe metodiky a vzdelávacích materiálov, ktoré budú otestované počas projektu a využiteľné pre budúce vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia. Pridanou hodnotou projektu je vytvorenie siete partnerov a osobných kontaktov počas jednotlivých spoločných stretnutí, čo prispieva k rozšíreniu možností pre nové projekty.

1
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko a email) sú u nás v bezpečí a budeme (Centire s. r. o.) ich spracovávať na základe vášho súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadach ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu alebo odkliknutím odhlasovacieho odkazu v doručenom e-maile). Podmienkou zasielania E-Booku zdarma je poskytnutie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.

Máte otázky k projektu Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania?

Viera Holešová
konzultant
Viera Holešová
Viera sa v spoločnosti Centire zameriava na projekty v oblasti inovácií vo vzdelávaní, strategického rozvoja verejných inštitúcií a systémov zavádzania kvality. Okrem nich sa zúčastňuje medzinárodných projektov a projektov zameraných na transfer inovácií na Slovensko. Pracovné skúsenosti získavala na pozíciách v štátnej správe, aj v súkromnom sektore, kde úspešne ukončila množstvo projektov. Pri projektoch sa sústreďuje na hľadanie efektívnych riešení, hodnotový prínos a zmysluplnosť zmien.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje

www.minedu.gov.sk