Ocenenia

 • Ďakovný list mesta Hurbanovo pre Centire, s.r.o.
  2016 Najlepším start-up projektom na Danube Financing Dialogue sa stal náš portál Grant Expert

   

   

 • Ďakovný list mesta Hurbanovo pre Centire, s.r.o.
  2016 Ďakovný list mesta Hurbanovo za prípravu a implementáciu projektu „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky“

   

   

 • Cena SITA
  2015 Cena SITA za najlepšiu obsahovú stránku pre magazín Entire, v súťaži Podnikové médium roka

   

   

 • Podnikové médium roka 2014

  2014 Cena Podnikové médium roka za 2. miesto v kategórii Podnikový magazín - externá komunikácia pre magazín Entire

 • Inovatívny čin roka 2011

  2012 Cena Inovatívny čin roka 2011 za projekt Elektronický prieskum verejnej mienky (eReferendum) v kategórii Inovácia služby

 • Cena ZlatýErb.sk

  2010 Špeciálne ocenenie za vyhotovenie platformy pre elektronickú komunikáciu verejnosti so samosprávami - Cena ZlatýErb.sk

 • Inovatívny čin roka 2010

  2010 Ocenenie ministra hospodárstva Slovenskej republiky za účasť v 4.ročníku súťaže "Inovatívny čin roka 2010" v kategórii Inovácia služby so súťažným návrhom Portál civitas.sk

 • Cena ITAPA 2009

  2009 Cena ITAPA 2009 za 3.miesto v kategórii Nové služby pre projekt (Digitálne mesto Centire eFFICE 4 City)

 • IT GALA 2009

  Čestné uznanie v rámci ocenenia IT GALA pre spoločnosť Centire s.r.o. za IT projekt Digitálne mesto Centire eFFICE 4 City