Od nápadu k projektu

Cieľom workshopu je predstaviť, ako pretvoriť inovatívnu myšlienku na úspešný projekt.

Workshopom vás prevedú naši konzultanti, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou vlastných projektov ako aj projektov pre klientov.


Predstavíme vám:

1. kde hľadať zdroje pre vaše inovatívne nápady
2. štruktúrovaný postup tvorby projektov (využijeme logickú maticu projektov)
3. skúsenosti zo súťaže projektu OpenMaker - reálne si vyskúšate rolu hodnotiteľa projektov


Zúčastnite sa nášho workshopu a získate cenné rady a odporúčania, vďaka ktorým zmeníte Vaše inovatívne nápady na úspešné projekty.

Poplatok za školenie vo výške 49 euro je potrebné uhradiť vopred prevodom na nižšie uvedený účet.
Platba musí byť prijatá na účet Centire s.r.o. najneskôr 2 pracovné dni pred konaním workshopu. V prípade neúčasti na workshope sa poplatok nevracia.

IBAN: SK2411000000002621251151
VS: 08032018
ŠS: 41553
KS: 0308

Poznámka: meno účastníkaV prípade voľných miest bude možné uhradiť poplatok v hotovosti aj v deň konania školenia.

O počte voľných miest sa môžete informovať tu alebo u Ľubomíra Billého na lubomir.billy@centire.com.

 

 

Ľubomír Billý

Ľubomír Billý

Ľubomír je projektový manažér medzinárodného projektu OpenMaker, ktorý podporuje spoluprácu výrobných podnikov a inovátorov. Počas workshopu alebo konferencie sa s vami podelí o skúsenosti z prípravy a hodnotenia projektov v rámci projektu OpenMaker ale aj iných medzinárodných projektov, na ktorých spolupracuje

  • "Super boli schémy prípravy projektového cyklu a vyskúšanie si pohľadu hodnotiteľov."
    účastník workshopu
  • " Workshop naplnil moje očakávania - skvelý prednášajúci, pripravená prezentácia aj práca s príkladom konkrétneho projektu."
    účastník workshopu