Inovačné projekty

OpenMaker ponúka jedinečnú príležitosť získať financovanie pre váš spoločný inovačný projekt.
Päť projektov spolupráce inovátorov a výrobných firiem bude môcť získať až 20 000 eur na ich realizáciu na Slovensku.

Celý proces bude prebiehať v troch hlavných etapách:
 

Etapy    Detailné informácie
BUDOVANIE PARTNERSTIEV A PRÍPRAVA INOVAČNÝCH PROJEKTOV

Výrobné firmy a inovátori budú mať možnosť niekoľko mesiacov identifikovať správneho partnera pre prípravu inovačného projektu a zapojenie do súťaže o cenu OpenMaker. Záujemcovia budú môcť získať podporu pri hľadaní partnerov pre inovačný projekt, identifikovaní vhodnej projektovej idey, ako aj pri vyplnení projektovej žiadosti.

Viac o konzultáciách k inovačným projektom

SÚŤAŽ O CENU OPENMAKER

Súťaž o cenu v rámci projektu OpenMaker predstavuje jedinečnú príležitosť podporiť spoluprácu výrobných firiem a inovátorov. V štyroch európskych krajinách budú tieto dve skupiny spolupracovať na vývoji inovácií - produktov, procesov, modelov distribúcie či biznis modelov, ktoré budú využiteľné v praxi. Bude prebiehať v mesiacoch september – október 2017. V novembri 2017 bude prebiehať hodnotenie vášho projektu.

Viac súťaži o cenu OpenMaker

REALIZÁCIA INOVAČNÝCH PROJEKTOV

Päť inovačných projektov vzíde zo súťaže o cenu v rámci projektu OpenMaker. Víťazné inovačné projekty sa budú realizovať počas deviatich mesiacov, najneskôr do septembra 2018. Projektové partnerstvá zložené z výrobných firiem a inovátorov budú celé toto obdobie pracovať na vývoji inovácií – produktov, procesov, modelov distribúcie či biznis modelov, ktoré budú využiteľné v praxi. Počas celého obdobia budú môcť využiť aj pomoc renomovaných mentorov.

Viac o realizácii inovačných projektov

 

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu