Realizácia inovačných projektov

Päť inovačných projektov vzíde zo súťaže o cenu v rámci projektu OpenMaker. Víťazné inovačné projekty sa budú realizovať počas deviatich mesiacov, najneskôr do septembra 2018. Projektové partnerstvá zložené z výrobných firiem a inovátorov budú celé toto obdobie pracovať na vývoji inovácií – produktov, procesov, modelov distribúcie či biznis modelov, ktoré budú využiteľné v praxi. Počas celého obdobia budú môcť využiť aj pomoc renomovaných mentorov.

 

NOVEMBER 2017

V novembri budú vyhlásené výsledky súťaže o cenu v rámci projektu OpenMaker. So zástupcami víťazných partnerstiev bude podpísaná zmluva. Tímy zložené zo zástupcov výrobných firiem a inovátorov začnú pracovať na tvorbe prvotnej verzie riešenia, resp. prototypu.

 

FEBRUÁR 2018

Po troch mesiacoch od spustenia inovačného projektu, na konci februára 2018,  projektoví partneri prvýkrát predstavia progres svojho projektu. Na základe prezentácie vytvoreného riešenia / prototypu a splnení zmluvných podmienok im bude poskytnutá prvá časť podpory vo výške 30 % (6 000 eur).

 

MÁJ 2018

Nasledujúce tri mesiace bude prebiehať druhá fáza inovačného projektu. Po jej skončení, na konci mája 2018, budú projektoví partneri prezentovať dopracovanejšiu verziu riešenia  / prototypu. Po druhej prezentácii a splnení zmluvných podmienok bude projektovým partnerom uvoľnená druhá časť finančnej podpory vo výške 30 % (6 000 eur).

 

AUGUST 2018

Tretia etapa inovačných projektov sa bude realizovať v mesiacoch jún až august 2018. V septembri 2018 bude zorganizovaná tretia finálna prezentácia projektov. Inovátori a výrobné firmy predstavia finálny výsledok ich spolupráce.  Následne im bude zaslaná posledná časť výhry vo výške 40 %  (8 000 eur).

 

SEPTEMBER 2018

V septembri 2018 budú mať víťazné projektové tímy príležitosť predstaviť svoje inovačné projekty potenciálnym investorom. 

 

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu