Súťaž o cenu pre inovačné projekty

Výzva na predkladanie žiadostí

Pilotná podporná schéma OpenMaker

 

OpenMaker hľadá silné a inovatívne aplikácie v rámci spolupráce výrobných firiem a inovátorov, ktorí sa usilujú mať spoločenský dosah na svoje komunity. Dvadsať najlepších projektových žiadostí zo všetkých partnerských krajín získa príspevok 20 000 € na účely realizácie projektu, ako súčasť našej pilotnej podpornej schémy. Na Slovensku bude podporených 5 najlepších projektov.

Tieto príspevky sú zamerané na podporenie spolupráce medzi inovátormi a výrobnými firmami, vytvorenie prototypov inovácií, a to produktov, výrobných procesov, dodávateľských alebo hodnotových reťazcov, foriem distribúcie a podporovanie partnerstiev, ktoré sú udržateľné a prinášajú spoločenský dosah.

Základné informácie o súťaži nájdete v priloženej prezentácii.

Podávanie žiadostí pilotnej podpornej schémy bolo možné od 18. septembra do 18. októbra 2017.

Súťaž je uzatvorená. Bližšie informácie o výsledkoch: www.openmaker.eu

 

Podmienky výzvy                          Vzor projektovej žiadosti

 

Záujemcovia sa musia zaregistrovať prostredníctvom digitálnej sociálnej platformy.

 

Nemáte ešte partnera pre projekt? Nevadí, využite našu databázu potenciálnych partnerov pre projekt.
 

Spoluprácu medzi inovátormi a výrobnými firmami budú podporovať štyri akceleračné programy v Bratislave, Florencii / Turíne, Bilbau a Wolverhamptone / Birminghame / Liverpooli / Salforde. Tieto programy budú poskytovať podporu a mentoring, ktorý umožní účastníkom programov navzájom spolupracovať a prispieť k spoločenskému dosahu. Jedná sa o 20 dodávateľských zmlúv, každá vo výške 20 000 € pre najsľubnejšie partnerstvá (každý z akcelerátorov poskytne 5 kontraktov).

OpenMaker je tiež otvorený pre tých, ktorí nemusia byť pripravení na podanie žiadostí. Okrem špecifickej podpory poskytovanej akcelerátormi získajúvšetci členovia a žiadatelia prístup do špecializovanej digitálnej  platformy zameranej na podporu komunikácie a vytváranie vzťahov medzi inovátormi, výrobnými firmami a partnermi v štyroch spomínaných akcelerátoroch,  s možnosťou prístupu aj pre iné zúčastnené subjekty a lokality. Prostredníctvom danej platformy budú mapované používateľské aktivity a preferencie, čo povedie k rozvoju partnerstiev, s cieľom zvýšiť produktivitu a spoločenský dosah.

Otázky a odpovede na pilotnú podpornú schému budú zverejnené začiatkom septembra.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tím vedený prof. Ali Taylan Cemgil z Univerzity Bogazici, v rámci projektu OpenMaker  bude vykonávať výskumný projekt zameraný na testovanie štatistických algoritmov pre strojové učenie, ktoré umožnia ľahké filtrovanie obsahu sociálnych médií pomocou príspevkov na webových stránkach. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov.

Do projektu sa zapojili

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu