Súťaž o cenu pre inovačné projekty

TOP 5 víťazných projektov na Slovensku

Medzinárodná komisia vybrala v rámci súťaže OpenMaker päť inovatívnych riešení, ktoré získali podporu  20 tisíc eur/projekt:

1. BIOplastic Material development for intermediate and final products

Cieľom projektu bolo vyvinúť obnoviteľný, biodegradovateľný materiál, ktorý bude v budúcnosti schopný nahradiť ropné plasty. Inováciou predmetnej technológie je revolučná schopnosť rozložiť sa v domácom komposte.

Viac o projekte BIOM

 

2. CLAY NEXT - 21st century ceramics

Cieľom projektu bolo založenie novej značky úžitkovej keramiky, vyrábanej prostredníctvom 3D tlače a dopytovej produkcie. Projekt prepojil spotrebnú elektroniku, nástroje digitálnej fabrikácie a lokálnu remeselnú tradíciu.

3. Eco-Social Innovations - Turning textile waste into a resource with Social Engagement

Cieľom projektu bolo využiť nežiaduce odevy, transformovať staré oblečenie na nové výrobky z recyklovannej netkanej textílie a zamestnávať ľudí v núdzi. Projekt vytvoril dizajnové produkty z recyklovaného materiálu a zároveň poskytol pracovné miesta znevýhodneným skupinám a ľuďom v núdzi.

4. Lida - Light in the Dark

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti turistov na značených trasách v prípade zhoršených poveternostných podmienok. Projekt bol založený na najnovších poznatkoch v oblasti pasívnej navigácie a využíva obnoviteľné zdroje energie.

5. Bio-Cultivator - Urban Greenhouse Prototype

Cieľom projektu bolo postaviť funkčný prototyp bio-kultivátora pre účely testovania funkčných parametrov a prezentácie pre investormi. Testovanie prototypu umožnilo vylepšiť súčasný návrh a zistiť jeho výhody a nedostatky

„Okrem finančnej podpory získali víťazi účasť v 9-mesačnom programe, ktorého cieľom bolo podporiť spoluprácu výrobných firiem a inovátorov. To bol aj hlavný motív projektu OpenMaker,“ uviedol projektový manažér pre Slovensko Ľubomír Billý.

Do súťaže sa celkom zapojilo 137 partnerských konzorcií výrobných firiem a inovátorov  zo Slovenska, Talianska, Španielska a z Veľkej Británie. Najviac, až 51 spoločných projektov, zastupovalo práve Slovensko.

„Boli sme milo prekvapení rekordným počtom žiadostí zo Slovenska. Enormný záujem, spolu s vysokou mierou inovatívnosti a kvality projektov len potvrdzujú, že koncept otvorených inovácií má svoju budúcnosť aj na Slovensku. Naša podpora pritom nekončí pri 5-tich víťazných projektoch. Našou snahou je intenzívne podporovať aj ostatné kvalitné a zmysluplné projekty a pomáhať im tak prinášať inovácie do výrobného sektora na Slovensku,“ dodal Ľubomír Billý.

Spolu OpenMaker podporil 20 európskych projektov (päť v každej zapojenej krajine), ktoré priniesli prelomové riešenia do sveta výroby, obohatené o širší spoločenský dosah. Každý z projektov získal 20 tis. €. Tieto nové partnerstvá majú potenciál nielen priniesť veľkú spoločenskú hodnotu inovovaním európskeho výrobného odvetvia a navrhovaním nových trvalo udržateľných podnikateľských modelov.  

Bonusom bola aj priama účasť viac ako 7 000 jednotlivcov, čím sa vytvorili nové pracovné príležitosti v kľúčových odvetviach pre inteligentný rast.

Viac o všetkých víťazoch projektu OpenMaker sa dozviete na stránke openmaker.eu.

 

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu