Pracovné raňajky: Grant pre kreatívny priemysel

Ministerstvo kultúry SR plánuje v januári 2018 vyhlásiť ďalšiu výzvu na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
Vaše podnikanie v oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu budete môcť podporiť obstaraním technológií, náradia, softvéru, podporu marketingu…


Kedy: v januári 2018 - presné termíny nájdete na registračnej stránke na GrantExpert.sk
O koľkej: 9.30 - 12. 00 hod.
Kde:
Centire, Zahrádnická 72, Bratislava


Registrácia: Registrujte sa, prosím, na portáli GrantExpert.sk

 

Spíkri workshopu:

 

TAMÁS SZŐKE | GRANTEXPERT.SK

TAMÁS SZŐKE | GRANTEXPERT.SK

Tamás je zakladateľ portálu GrantExpert.sk, na ktorom nájdete kompletné informácie o všetkých dotáciách pre Slovensko, ako aj grantových expertov. V spoločnosti Centire pracuje takmer 10 rokov, riadi tím zodpovedný za poskytovanie grantového poradenstva. Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval projektom a programom financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ nie len z pozície konzultanta pre beneficientov, ale aj z pozície programového manažéra riadiaceho orgánu.

Maroš Janovič

Maroš Janovič

Maroš je súčasťou tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty zamerané na občiansku infraštruktúru a vybavenosť, životné prostredie, kultúru, elektronizáciu služieb pre územné samosprávy a inovatívne technológie pre malé a stredné podniky. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.