Registrácia OpenMaker - Inovátor (Maker)

Your personal information (name, surname and e-mail) are safe by us and we will process them (Centire s. r. o.) based on your order and consent according to the privacy policy, based on Slovak and European legislation. You can revoke your consent at any time in the manner described in the privacy policy (by sending e-mail requesting a cancellation).
Inovátori

Ukážte svoj talent, inovujte a spolupracujte.

OpenMaker vám umožní:

  • prezentovať vaše skúsenosti
  • nadviazať dlhodobú spoluprácu s výrobnými firmami
  • realizovať vlastný inovačný projekt
  • získať nových klientov zo Slovenska i zahraničia
  • zapojiť sa do medzinárodnej komunity inovátorov