Registrácia OpenMaker - Výrobná firma

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko a email, názov organizácie, telefón, pracovná pozícia, sektor pôsobenia a typ účastníka) sú u nás v bezpečí a budeme (Centire s. r. o.)ich spracovávať na základe vášho súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadach ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu so žiadosťou o zrušenie registrácie).
Výrobné firmy

Zvážte, kde vám môžeme pomôcť.

Zapojením do projektu OpenMaker budete mať možnosť:

  • získať inovatívne nápady a riešenia pre svoj biznis zadarmo
  • objaviť zaujímavé talenty pre dlhodobú spoluprácu
  • realizovať vlastný inovačný projekt
  • spropagovať svoje výrobky a služby
  • nadviazať nové kontakty užitočné pre vašu firmu zo Slovenska i zahraničia