Registrácia OpenMaker - Výrobná firma

Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, e-mail, telefon, názov organizácia, pracovná pozícia, sektor pôsobenia spoločnosti Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857 za účelom uskutočňovania prieskumov spokojnosti a ďalšieho rozvoja starostlivosti o zákazníka, ponúkania výrobkov a služieb a zasielania marketingových informácií. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.
Výrobné firmy

Zvážte, kde vám môžeme pomôcť.

Zapojením do projektu OpenMaker budete mať možnosť:

  • získať inovatívne nápady a riešenia pre svoj biznis zadarmo
  • objaviť zaujímavé talenty pre dlhodobú spoluprácu
  • realizovať vlastný inovačný projekt
  • spropagovať svoje výrobky a služby
  • nadviazať nové kontakty užitočné pre vašu firmu zo Slovenska i zahraničia