Registrácia OpenMaker - Stakeholder

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko a email, názov organizácie, telefón, pracovná pozícia, sektor pôsobenia a typ účastníka) sú u nás v bezpečí a budeme (Centire s. r. o.)ich spracovávať na základe vášho súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadach ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu so žiadosťou o zrušenie registrácie).
Nie ste inovátor ani výrobná firma a zaujímajú vás otvorené inovácie?