projektová Fabrika - kultúrny a kreatívny priemysel

Mentoringový program pre tých, ktorí si svoj KKP projekt chcú napísať sami
 


Zapáčila sa ti výzva pre kultúrny a kreatívny priemysel z Integrovaného regionálneho operačného programu a plánuješ si napísať svoj vlastný projekt? Pridaj sa do našej Fabriky a vypracuj si svoj projekt pod vedením skúsených mentorov.Oveľa viac ako len školenie!


 
Fabrika je intenzívny dvojmesačný program určený pre žiadateľov o dotácie z výzvy pre kreatívny a kultúrny priemysel, ktorí si svoj projekt chcú napísať sami. Na rozdiel od jednodňových školení, účastníci programu dostávajú individuálnu spätnú väzbu na svoj projekt vo viacerých kolách a po úspešnom zvládnutí programu odchádzajú s hotovou projektovou žiadosťou.

 
Z Fabriky si odnesieš:
 

  • hotový biznis plán
  • pripravený rozpočet a prieskum trhu
  • hotovú projektovú žiadosť
  • celkové know-how ako postupovať

 
Prevedieme ťa 5 workshopmi a 2 individuálnymi mentoringovými sedeniami

  

 
Ako sa prihlásiť?
 


Projektové fabriky pre túto výzvu sú už ukončené.

 

Naši lektori

 

Lenka Chovancová Ťupeková

Lenka Chovancová Ťupeková

Lenka už takmer deväť rokov pomáha podnikateľom nastaviť pre biznis tie správne ciele a získať tých správnych investorov. Je certifikovaným projektovým manažérom podľa IPMA štandardov. Pre vaše projekty vyhodnotí investičné zámery a projektové riziká. Vypracuje atraktívne biznis plány a pripraví finančné analýzy pre vaše projekty financované z fondov EÚ alebo iných externých zdrojov. Lenka je dynamický človek, za každých okolností ochotný vyvinúť maximálne úsilie k dosiahnutiu vašich cieľov. Pozitívnym myslením vytvára perfektne fungujúce pracovné prostredie.
 

Maroš Janovič

Maroš Janovič

Maroš je súčasťou tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty zamerané na občiansku infraštruktúru a vybavenosť, životné prostredie, kultúru, elektronizáciu služieb pre územné samosprávy a inovatívne technológie pre malé a stredné podniky. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.

 
Tamás Szőke

Tamás Szőke

Tamás pracuje v spoločnosti Centire takmer 10 rokov, riadi tím zodpovedný za poskytovanie grantového poradenstva. Oblasti regionálneho rozvoja sa venuje od roku 2004. Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval projektom a programom financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ nie len z pozície konzultanta pre beneficientov, ale aj z pozície programového manažéra riadiaceho orgánu. Tamás je certifikovaným projektovým manažérom podľa štandardov IPMA a PRINCE2.