Projekty

Momentálne sa v Centire naplno venujeme projektu OpenMaker.

  • OPEN MAKER

    OTVORENÉ INOVÁCIE V PROJEKTE OPENMAKER   Projekt OpenMaker rozvíja myšlienku otvorených inovácií vo výrobe. Nové výrobky a služby nemusia vznikať len v uzavretom prostredí jednej firmy, ako je to stále bežné. Naopak, môžu byť výsledkom tvorivej spolupráce a zdieľan...