Projekty

Momentálne sa v Centire naplno venujeme projektu Inovatívneho vzdelávania.

  • Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania

    Inovatívne vzdelávanie manažérov kultúrnych inštitúcií a centier na podporu podnikania je témou nového projektu. Všeobecným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality celoživotného vzdelávania, prehĺbeniu kvalifikácie a rozvoju kľúčových kompetencií v oblasti riade...
  • OPEN MAKER

    OTVORENÉ INOVÁCIE V PROJEKTE OPENMAKER Unikátnosť projektu OpenMaker spočíva v podpore inovácií etablovaných slovenských firiem. Jeho cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výr...
  • START-UP EUROPE

    Ak ste európsky startup, Startup Europe má odpovede na všetky vaše otázky. Máme možnosti a nástroje,  vďaka ktorým posunieme váš biznis na novú úroveň a získate propagáciu nielen v Európe, ale aj v Spojených štátoch alebo Afrike. Startup Europe je miesto, kde nájd...