Publikácie

Vysoké školy, pracovný trh a uplatnenie absolventov

Publikácia vznikla pri realizácii aktivity národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Dozviete sa v nej, čo sme zistili o efektívnosti študijných programov.

Magazín Entire – Grant Expert

V tomto čísle sa dočítate, ako sme oslávili naše 20. narodeniny, akú prelomovú službu pre vás pripravujeme, a akými projektmi žijeme.

Magazín Entire – Výzvy à la carte pre samosprávy

Toto číslo magazínu Entire je pre nás špeciálne - vydávame ho pri príležitosti 20. výročia existencie firmy. Preto sa v ňom zamýšľame nad našimi víziami a ideami, ale nájdete v ňom aj články na odborné témy.

Magazín Entire – Kľúč k rastu podniku

V tomto čísle magazínu sa venujeme malým a stredným podnikom a tomu, čo je podstatné pre ich rast v globálnej ekonomike.

Magazín Entire - Samosprávy budúcnosti

V najnovšom vydaní magazínu Entire poskytujeme návody, ako viesť samosprávu k efektívnejšej internej aj externej komunikácii a spolupráci.

Stránky