Publikácie

Magazín Entire – Výzvy à la carte pre samosprávy

Toto číslo magazínu Entire je pre nás špeciálne - vydávame ho pri príležitosti 20. výročia existencie firmy. Preto sa v ňom zamýšľame nad našimi víziami a ideami, ale nájdete v ňom aj články na odborné témy.

Magazín Entire – Kľúč k rastu podniku

V tomto čísle magazínu sa venujeme malým a stredným podnikom a tomu, čo je podstatné pre ich rast v globálnej ekonomike.

Magazín Entire - Samosprávy budúcnosti

V najnovšom vydaní magazínu Entire poskytujeme návody, ako viesť samosprávu k efektívnejšej internej aj externej komunikácii a spolupráci.

Magazín Entire - zdroje financií pre rozvoj miest a obcí

V tretom vydaní magazínu Entire sme sa zamerali na príležitosti pre rozvoj obcí a miest v novom programovom období 2014-2020.

Magazín Entire - tentokrát pre malé a stredné podniky

Druhé vydanie nášho firemného magazínu Entire má za cieľ poskytnúť praktické informácie a rady najmä malým a stredným podnikom.

Stránky