Publikácie

Magazín Entire - tentokrát pre malé a stredné podniky

Druhé vydanie nášho firemného magazínu Entire má za cieľ poskytnúť praktické informácie a rady najmä malým a stredným podnikom.

Prvé číslo nového magazínu Entire

Predstavujeme Vám prvé číslo nášho nového firemného magazínu Entire

Národné kultúrne pamiatky, význam ich obnovy a možnosti jej financovania

Obnova kultúrnych pamiatok je v súčasnosti jednou z priorít rezortu kultúry a na obnovu a záchranu kultúrneho dedičstva pôjde v najbližších štyroch rokoch historicky najväčší objem financií.

Stránky