Biznis consulting

Pomáhame podnikateľom, ktorí
•    Prehodnocujú svoju stratégiu a model podnikania
•    Nastavujú alebo vylaďujú svoje procesy
•    Riešia problémy s inováciami
•    Zvyšujú produktivitu, výkonnosť a angažovanosť svojich zamestnancov
•    Hľadajú cestu k zákazníkom
•    Riešia problémy s financovaním rozvoja

 

Náš prístup:

Vyhýbame sa tradičnej roli konzultanta ako supermana, ktorý dostane na stôl problém, zanalyzuje ho a predstaví jediné možné riešenie. Tento imidž si poradenské firmy rady vytvárajú (a časti manažérov sa tiež môže páčiť, že problémy za nich vyrieši niekto iný). Väčšinou sa však čoskoro príde na to, že poradcovia to alebo ono nepochopili či podcenili. Poradenská práca prináša výsledky len vtedy, keď sa spojí znalosť klientov o vlastnej firme so znalosťami a originálnym prístupom poradcov.

 • Vyhýbame sa nadbytočným analýzam, namiesto toho zisťujeme, čo klient naozaj potrebuje a na to sa sústredíme.
 • Obraciame pozornosť našich klientov od interných problémov k ich zákazníkom.
 • Pýtame sa zákazníkov našich klientov na kontext, v ktorom využívajú služby alebo produkty, akú prácu chcú s ich pomocou vykonať, ako sa pri tom chcú alebo nechcú cítiť.
 • Spoliehame sa na znalosti a rozum, ale aj na intuíciu a pocity. Úspešné riešenia v sebe skrývajú funkčnosť aj emóciu.
 • Hľadáme zdroje inovácií prepájaním ľudí z rôznych firiem a odvetví, výrobcov s kreatívcami, podnikateľov s akademikmi.
 • Hľadáme konkurenčnú výhodu pre klienta aj v manažérskych postupoch, neváhame pritom poprieť ortodoxné manažérske poučky.
 • Namiesto návrhov veľkých programov postupujeme s klientmi krok za krokom. Veľké zadania členíme na menšie, pre klienta uchopiteľné časti s jasnými cieľmi a výstupmi. Každú intervenciu s klientom vyhodnocujeme a až potom sa dohodneme na ďalšom kroku; zákazník musí stále vnímať prínos konzultačného procesu.

Pozrite si náš tím skúsených konzultantov

 • Konferencia

  Konferencia Priemysel otvorený inováciám

  V novembri pripravujeme konferenciu na tému Priemysel otvorený inováciám. Tešiť sa môžete zo slovenských aj zahraničných spíkrov, odborníkov v oblasti výroby, businessu a inovácií.  

  Program je veľmi vhodne pripravený pre všetkých, ktorí podporujú inovácie, registrujte sa a zistite viac informácií. Program konferencie si môžete stiahnuť aj v PDF

   

  KEDY: 21. november 2018, od 09:00

  KDE: Hotel Carlton, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava

   

 • Možnosti financovania rozvojových aktivít prostredníctvom fondou EU

  Spolupracujeme aj s regionálnymi komorami SOPK. V spolupráci s Prešovskou RK sme pripravili na 25.10. 2018 od 9:00 seminár určený pre podnikateľov,na ktorom sa dozvedia o možnostiach financovania prostredníctvom EU fondov.

  Program seminára:

  8:45 – 9:00 Registrácia úcastníkov
   
  9:00 – 9:45 Národný projekt PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
  Regionálny manažér Odboru Národného projektu SARIO, Juraj Corba, predstaví aktivity Národného projektu a možnosti participácie na pripravovaných podujatiach a dalších aktivitách projektu.
   
  9:45 – 10:00 Prestávka na kávu
   
  10:00 – 12:00 Prezentácia a diskusia k AKTUÁLNYM PROJEKTOVÝM VÝZVAM
  Podpora inteligentných inovácií v priemysle (výzva plánovaná na október 2018 z 1.2.2 OPVaI) - TSZ
  Podpora sietovania podnikov (výzva plánovaná na október 2018 1.2.2/2.2.2 OPVaI) - TSZ
  Zakladanie kreatívnych centier (decentralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) – výzva plánovaná na december 2018 - TSZ
  Ako využívat otvorené inovácie vo vašom podnikaní – LBI Výber aktuálnych projektových výziev, dôležité informácie, diskusiu, podporu pri príprave projektov
  ponúkajú Tamás Szoke a Lubomír Billý, experti spolocnosti CENTIRE, www.centire.com.
   
  12:00 Pohostenie úcastníkov
   
   
  Úcast na seminári je bezplatná!
   
  Svoju úcast potvrdte, prosím, vyplnením vyplnením PRIHLÁŠKY na seminár do 22.10.2018.
   
   
 • Školenie

  Jednodňové školenie pre samosprávy

  Čo sa dozviete:

  • Prístup k riadeniu kvality a výnimočnosti v rámci organizácie
  • Model pre riadenie kvality - EFQM Excellence Model
  • Prístup, kritériá a nástroje pre hodnotenie rôznych oblastí riadenia vašej organizácie (hodnotenie predpokladov a výsledkov, metodika RADAR)
  • Možnosti pre praktické využitie modelu EFQM v slovenských samosprávach

   

  Kedy?         16.10.2018 od 9:00 do 17:00

  Kde?            Priestory Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

  Za koľko       Bezplatne

   

  Školiť bude   Vladimír Braun z Business Excellence Consulting

   

  Na školenie sa prihláste  emailom na: juraj.kucera@centire.com alebo telefonicky na 0903/413 523

 • Workshop

  Digitálne zlato

  Je digitálne zlato špeciálny druh distribuovanej databázy - blockchain, ktorá sa stará sama o seba?

  Neexistuje v nej žiadny jednoznačný slabý bod. Žiadne miesto útoku. Nikto ju neriadi.

   

  Viac na tému Blockchain bude hovoriť Ondrej Sarnecký.

   

  KEDY: 19. septembra 2018, o 17:30

  KDE: Lab.café, Nám. SNP 25, Bratislava

   

  Prihlásiť sa na workshop

 • From idea to project - Ako premeniť nápad na projekt?

  Cieľom workshopu je predstaviť, ako pretvoriť inovatívnu myšlienku na úspešný projekt.

  Workshopom vás prevedú naši konzultanti, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou vlastných projektov ako aj projektov pre klientov.

  Predstavíme vám:

  1. kde hľadať zdroje pre vaše inovatívne nápady
  2. štruktúrovaný postup tvorby projektov (využijeme logickú maticu projektov)
  3. reálne si vyskúšate rolu hodnotiteľa projektov

   

  Kedy a kde?

  • vo štvrtok 21. júna

  • trvanie 12:00 - 15:00  hod. (POZOR! ZMENA ČASU!)

  • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

   

  Prihlásenie na workshop

 • Projekt OpenMaker

  Hľadáme partnerov pre Mesto Trenčín v oblasti smart city riešení

  Inovačná súťaž Ideas & Solutions realizovaná v rámci projektu OpenMaker úspešne napreduje ďalej. Po inovačných zadaniach od renomovaných výrobných firiem Volkswagen a Mondelez je novým zadávateľom zástupca verejného sektora. Mesto Trenčín hľadá partnerov pre dlhodobú spoluprácu v oblasti smart city riešení.

  Konkrétne Mesto Trenčín zverejnil inovačné zadania v troch témach, a to:
  SMART KINO HVIEZDA
  SMART HOME PRE SENIOROV
  SMART KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

  Pre riešenia, ktoré sa budú predstaviteľom Mesta Trenčín najviac páčiť, bude mesto hľadať zdroje na ich realizáciu. Bonusom pre víťazov je príležitosť získať dokument potvrdzujúci záujem mesta o budúcu spoluprácu, ktorý je podmienkou pre zapojenie sa do aktuálne vyhlásenej dotačnej výzvy Ministerstva hospodárstva SR. V rámci nej môžu vlastníci smart city riešení pre mestá získať 10 000 eur pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a 50 000 pre realizáciu smart city riešenia v praxi.

  Inovačné zadania Mesta Trenčín sú otvorené do 10. júna 2018.

  Viac a inovačnej súťaži.

  Váš profil firmy a popis riešenia zasielajte projektovému manažérovi súťaže Ideas & Solutions Ľubomírovi Billému na lubomir.billy@centire.com.
   

 • inovačné workshopy

  Pochopte svojho zákazníka: Design Thinking

  Na tomto workshope sa naučíte pochopiť túžby a problémy, s ktorými sa stretávajú vaši zákazníci a navhrnete im produkty, ktoré sa budú predávať.

  Dnešný svet je závislý od inovácií, častokrát sa mýlime v tom, čo od nás očakávajú naši zákazníci.

  Svoje problémy staviame na prvé miesto a následne sa čudujeme, že o naše produkty nie je taký záujem, aký sme očakávali.  

   

  Prinášame workshop zameraný na pochopenie metodológie DESIGN THINKING a hlavne jej aplikácia do praxe.

  Čaká vas deň plný interakcie.

  Pri tomto workshope nebudete celý deň sedieť - budete chodiť, vyrábať prototypy, prichádzať s novými myšlienkami a zhovárať sa s vašimi potenciálnymi zákazníkmi.

   

  Kedy a kde?

  • vo štvrtok 24. mája

  • trvanie 13:00 – 16:00 hod.

  • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

   

  Prihlásenie na workshop

 • Biznis poradenstvo

  Čo by mal obsahovať správny podnikateľský plán?

  Možno zakladáte novú firmu, chcete expandovať na nové trhy či rozšíriť svoje portfólio. Alebo potrebujete úver a snažíte sa získať nových investorov a obchodných partnerov.

  To všetko sú príležitosti, kedy budete potrebovať dobrý podnikateľský plán na prezentovanie svojich podnikateľských ambícií.

  Čo by malo byť obsahom vášho biznis plánu?

   

  1. Buďte struční a píšte zrozumiteľne. Zložitým technickým riešeniam rozumejú iba odborníci, ale vy potrebujete svoju myšlienku predať do sveta.
  2. Predstavte jedinečnosť produktu alebo služby, odlíšte sa od ostatných. Popíšte prečo práve vy máte to, čo potrebuje väčšina zákazníkov.
  3. Aby vám verili, mali by ste pristúpiť seriózne k predstaveniu vašej spoločnosti. Najmä ľudí, ktorí stoja za ňou, a ktorí predstavujú jej motor. Manažment, zamestnanci, projektoví partneri, garanti a odborní kritici. Predstavte ich a dajte najavo, že vaša myšlienka obstála pred každým z nich.
  4. Ukážte, že ste sa seriózne venovali prieskumu trhu a konkurencie. Orientujte sa na odvetvie, v ktorom chcete podnikať, resp. na región, kde by ste chceli preraziť.
  5. Nech je čitateľom vášho biznis plánu špecialista v banke, investor alebo hodnotiteľ, ukážte v prvom rade kvalitu vašej myšlienky, široké znalosti problematiky a konkrétne nápady, ako dosiahnuť stanovené ciele. Nikto vám totiž neuverí, pokiaľ neukážete cestu, ako chcete svoje ciele dosiahnuť.
  6. Pripravte si kvalitný marketingový plán, ktorým budete argumentovať. Popíšte predajné kanály a objem predaja, ktorý odhadujete.
  7. Orientujte sa na najbližších 3-5 rokov. Vo finančnom pláne by ste mali vedieť obhájiť plánované príjmy a výdavky. Mali by ste mať pripravené doplnkové nápady pre prípad nesplnenia finančných predpovedí.

  Inšpirujte sa štruktúrou nášho biznis plánu

   

  Praktický príklad niekedy povie viac

   

  Žena na materskej dovolenke sa popri všetkých svojich povinnostiach rozhodne, že nenechá na náhodu svoj návrat do práce a pokúsi sa účelne využiť čas. Volajme ju Alena. Keďže je kreatívna a miluje svoje dieťa, začne vymýšľať zaujímavé hračky, s ktorými by sa dieťa nielen hralo, ale niečo nové sa aj naučilo. Pracuje s papierom, látkou, krajčírskymi doplnkami ako sú rôzne aplikácie, gombičky a stužky.

  O jej produkty majú záujem viaceré kamarátky. Zo začiatku si úplne nedôveruje, ale portfólio produktov, ktoré vyrobila a úspešne otestovala sa postupne rozširuje. Aby ich mohla predávať, zriadila si živnosť. A tu sa začína príbeh podnikateľky a matky.

  Roky ubiehali. Do rodiny pribudli ďalšie 2 deti a do portfólia 15 nových produktov. Stala sa známou a vyhľadávanou. Už nepracuje iba pre známych a kamarátov. Venuje sa klientom z celého územia Slovenska. Objednávok má dosť na niekoľko mesiacov dopredu. Dodacie doby sa jej predĺžili na dvojnásobok. Pracuje viac ako 12 hodín denne a zastáva názor, že prijať niekoho do pracovného pomeru a platiť ho, je pre jej podnikanie riziko. Nevie s istotou, či plánované tržby dodrží.

  Ako von z tohto kolotoča termínov, zodpovednosti a rizika? Ako sa má Alena rozhodnúť?

  Pomôže kvalitne vypracovaný podnikateľský plán.

   

  Viac v blogu konzultantky Lenky Chovancovej Ťupekovej na portáli Biznisklub.sk.

 • Projekt OpenMaker

  Predstavenie projektu LiDa - Light in the Dark

   

  Ako by ste sa predstavili?

  Tím projektu Light in the Dark sa začal formovať pri výskume možností osvetlenia Slavošovského tunela s využitím obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2015 sa Peter Tauš z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, spolu s Jaroslavom Jadušom zo spoločnosti LED-SOLAR s.r.o., rozhodli prezentovať ich myšlienku „TuLiMark“ v súťaži s názvom: „Máš nápad ? Prezentuj svoj start-up“. Základom projektu bolo osvetlenie turistických značiek. Od tej doby sa príbeh tejto myšlienky rozvinul. V súčasnosti má projektový tím 7 členov a zakladatelia dúfajú, že toto číslo sa bude ešte zvyšovať. Doteraz boli všetky aktivity projektu financované z vlastných zdrojov. Vďaka projektu OpenMaker bude možné čoskoro predstaviť skutočný produkt – svetelnú turistickú značku.

  Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

  O projekte OpenMaker sme sa dozvedeli na inovačnom workshope v Prešove. Tohto workshopu sa zúčastnila členka nášho tímu Marcela Taušová, ktorá nás o ňom informovala a následne sme sa pustili do práce.
   

  Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

  Peter Tauš: Ako inovátor chápem frustráciu mnohých vynálezcov, ktorí nevedia svoje myšlienky a nápady pretaviť do praxe. A to najmä v prípade, keď je rozhodujúcim prvkom chýbajúce financovanie. Myslíme si, že v súčasnosti je veľmi zanedbávaná najdôležitejšia časť výskumu, a to vývoj prototypov. Samotné školy, univerzity a inovátori nemajú prostriedky na takýto rozvoj. Na druhú stranu výrobné firmy často hľadajú iba nové nápady. Budovanie partnerstiev medzi výrobnými firmami a inovátormi a propagácia ich úspešnej spolupráce sú základom rýchleho rozvoja a uplatnenia inovácií v praxi.

  Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?
  Najväčším úspechom by bola pre nás záchrana aspoň jedného ľudského života. Ak sa to stane vďaka našej myšlienke a projektu OpenMaker, bude to stáť za to. Najkrajšia odmena bude pre nás,  ak v prípade náhlej tmy naše svetelné značky privedú turistov do bezpečia. Hlavnou výzvou je úspešná implementácia obnoviteľného zdroja do výrobku.
   

   

  Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány?
  Veríme, že vďaka projektu OpenMaker získame skúsenosti v budovaní partnerstiev medzi výrobnými firmami a inovátormi. Veríme, že môžeme dokázať, že aj z jednoduchej myšlienky je možné definovať seriózny cieľ a vytvoriť reálny produkt. Ako inovátori veríme, že sa naučíme premýšľať ako podnikatelia a ako podnikatelia dúfame, že pochopíme problémy inovátorov.

   

  Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
  V rámci našich prezentácií používame plagát, ktorý je veľmi tmavý. Častokrát sa nás preto ľudia pýtajú, čo je na ňom zobrazené, pretože je to slabo rozoznateľné. Vtedy vždy odpovieme, že sa jedná o dôvod, prečo sme vymysleli TuLiMark. A čo viac, od teraz budeme môcť aj povedať, že TuLiMark vznikol aj vďaka projektu OpenMaker.
   

 • Projekt OpenMaker

  Predstavenie projektu XtMos - Extreme Motors

   

  Ako by ste sa predstavili?

  Sme malá skupinka ľudí, ktorí nechcú čakať na to, čo im budúcnosť prinesie. Vývojom vysoko efektívnych motorov sme sa rozhodli byť súčasťou spoločnosti, ktorá formuje našu budúcnosť a budúcnosť našej planéty.

  Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

  V procese hľadania nových príležitostí sme vďaka spoločnosti Centire objavili projekt OpenMaker. Spoznali sme sa s mnohými výrobnými firmami a inovátormi. Bol to pre nás silný impulz, vďaka ktorému sme rozhodli napísať náš projektový návrh, ktorým sme odštartovali úspešný začiatok projektu Extreme Motors.

  Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

  Vytvorené partnerstvo medzi výrobnými firmami a inovátormi vyúsťuje v mnohých prípadoch do výrobkov a technológií, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvňujú náš spôsob života a vytvárajú tak lepšiu budúcnosť. Pretvorenie myšlienky od návrhu po konkrétnu realizáciu je však zložitý proces a my sme radi, že nás podporuje OpenMaker.

  Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?

  Našou najväčšou výzvou a zároveň uspokojením by bolo poskytnutie a prinášanie extrémnych motorov do celého sveta, čím by sa znížila produkcia CO2. Uvedomujeme si však, že stojíme na začiatku cesty a tešíme sa s pokorou.

  Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány?

  OpenMaker je pre nás skvelou príležitosťou, ako zlepšiť a urýchliť proces prinesenia myšlienky na trh. Dúfame, že sa stretneme a budeme spolupracovať so skúsenými ľuďmi, ktorí nám pomôžu uspieť. Týmto spôsobom budeme pripravení realizovať mnohé ďalšie nápady.
   

 • Projekt OpenMaker

  Predstavenie projektu SOBI - Eco-social Innovation

   

  Ako by ste sa predstavili?

  Sobi sa usiluje vytvárať inovatívne projekty so sociálnym a ekologickým aspektom. Združenie bolo založené v roku 2017 a zahŕňa expertov z rozličných oblastí (dizajn, grafika, marketing, mimovládny sektor), s cieľom vytvárať dizajnové produkty z recyklovaného materiálu a zároveň poskytovať pracovné miesta znevýhodneným skupinám a ľuďom v núdzi.

  Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

  Uvedomili sme si, že projekt OpenMaker by mohol byť skvelou príležitosťou, ako spustiť náš nový projekt, ktorý sme pripravovali práve v období, kedy sme sa o projekte OpenMaker dozvedeli.

   

   

  Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

  Vnímame veľký potenciál v rámci bližšej spolupráce medzi inovátormi a výrobnými firmami. Všimli sme si, že výrobcovia, ktorí chcú poskytovať zamestnanie pre sociálne znevýhodnených ľudí, často produkujú výrobky s nízkou kvalitou a slabým dizajnom. V nadväznosti na tieto skutočnosti sa Sobi zameriava na inovatívny dizajn a vytváranie unikátnych partnerstiev s chránenými dielňami, s cieľom zachovania kvality všetkých produktov a koherentne udržateľné aktivity.

  Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?
  Chceli by sme inšpirovať ľudí a to najviac, ako sa len dá. Chceli by sme rozširovať povedomie o sociálnych a ekologických otázkach (pomoc ľuďom v núdzi a ochranu planéty napr. recykláciou a zodpovedným správaním), a to pomocou marketingu a predajom na rozličných trhoch. Ľudia sa k nám môžu pridať rozličnými spôsobmi, a to napríklad kúpou našich produktov, zodpovedným správaním alebo prenesením ekologicko-sociálnych aspektov do ich vlastného podnikania.
   

   

  Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány?
  Platforma OpenMaker je veľmi dobre navrhnutá. Ako najväčšie prínosy vnímame skvelé príležitosti pre networking, konzultácie, zviditeľnenie a finančnú pomoc pri začatí projektu. Stotožnili sme sa s myšlienkou OpenMaker, ktorá je založená na vzájomnom prepájaní výrobcov s inovátormi, zdieľaní myšlienok s ostatnými subjektmi, na základe čo vytvára priestor pre nové partnerstvá a myšlienky.

   

  Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
  Jeden člen z nášho tímu vytvoril vlog, týkajúci sa udržateľného marketingu. Ja a môj brat sme síce na vysokej škole vyštudovali marketing, ale s týmto pojmom sme sa počas štúdia nestretli ani raz. Stále sa máme čo učiť :)
   

 • Projekt OpenMaker

  Inovatívne nápady z celej Európy pre TOP firmy na Slovensku

  OpenMaker pokračuje aj v roku 2018 v prinášaní inovatívnych formátov. Medzinárodný projekt, ktorý sa doteraz stretol s veľkým záujmom na Slovensku, spúšťa v týchto dňoch inovačnú súťaž – Ideas & Solutions, a to za účasti top firiem Volkswagen a Mondelez.

   

  Ako súťaž funguje?
   

  „Podstatou inovačnej súťaže Ideas & Solutions je ďalšie stimulovanie spolupráce renomovaných výrobných firiem a inovátorov. Top výrobné firmy zadefinujú a zverejnia svoje inovačné zadania. Tie vychádzajú z ich problémov alebo výziev vo výrobe. Vďaka projektu OpenMaker budú inovačné zadania propagované nielen na Slovensku, ale napríklad aj v Taliansku, Španielsku či vo Veľkej Británii“, približuje koncept súťaže Ľubomír Billý, projektový manažér OpenMaker na Slovensku.

  V ďalších mesiacoch budú môcť  inovátori premeniť svoje nápady na inovačné riešenia, ktoré následne predstavia výrobným firmám. Súťaž sa otvára v marci a prvé riešenia budú predstavené výrobným firmám na podujatí v júni. Druhá etapa inovačnej súťaže bude vyhodnotená v septembri. Najlepšie riešenia budú odmenené finančnou výhrou.

   

  Možnosti zapojenia
   

  Výrobné firmy sa môžu do inovačnej súťaže zapojiť kedykoľvek. Inovátori môžu sledovať zverejnené zadania na komunikačných kanáloch projektu OpenMaker alebo na digitálnej platforme. Aktuálne sú už zverejnené inovačné zadania spoločnosti Volkswagen a Mondelez. Volkswagen hľadá riešenia pre lokalizáciu objektov v podniku s presnosťou na 0,5 metra. Mondelez očakáva návrhy na  automatizáciu vykladania a nakladania fondánu tak, aby sa minimalizovali ľudské zásahy do procesu.

   

  Predstavenie inovačnej súťaže
   

   

  Výhody inovačnej súťaže
   

  Koncept inovačnej súťaže prináša celý rad benefitov pre výrobné firmy aj inovátorov. Výrobné firmy získajú inovačné riešenia z celej Európy, a to za minimálne časové a finančné náklady. Celú organizáciu inovačnej súťaže zabezpečuje tím projektu OpenMaker. Top firmy si tak vďaka súťaži môžu overiť nových potenciálnych zamestnancov alebo partnerov pre dlhodobú spoluprácu. Inovátori majú príležitosť prezentovať svoje nápady a riešenia renomovaným firmám, nadviazať s nimi dlhodobú spoluprácu či spolupracovať s inými inovátormi.

   

  Úspechy projektu OpenMaker
   

  Inovačná súťaž Ideas & Solutions nadväzuje na sériu úspešných aktivít, ktorý doteraz na Slovensku projekt OpenMaker realizoval. Na tematických workshopoch, prezentáciách a matchmaking workshopoch sa zúčastnilo viac ako 750 zástupcov výrobných firiem, inovátorov a ich partnerov z mimovládneho či verejného sektora. Veľkým úspechom sa skončila aj pilotná podporná schéma – súťaž, v rámci ktorej aktuálne podporujeme 5 inovačných projektov každý sumou 20 000 eur.  „Okuliare vyrobené z bioplastu, motory poháňané slnečnou energiou, keramika vyrobená 3D tlačou, pasívne turistické značky zachraňujúce životy a staré oblečenie zmenené na nové úžitkové výrobky. Práve týchto 5 projektov obstálo v konkurencii 51 inovatívnych projektov na Slovensku a spolu získajú podporu v hodnote 100 000 eur“ doplnil Ľubomír Billý.
   

  Viac o inovačnej súťaži Ideas & Solutions

   

  O projekte OpenMaker
   

  Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu je podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu. Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu EÚ Horizont 2020. Na Slovensku projekt OpenMaker implementuje poradenská spoločnosť Centire s.r.o.

   

 • Projekt OpenMaker

  Predstavenie projektu CLAY NEXT

  Ako by ste sa predstavili?

  Cieľom projektu je vytvorenie novej značky výrobkov pre domácnosti. Chceme prepojiť spotrebnú elektroniku, digitálne nástroje a miestnu remeselnú výrobu. Vďaka produktovému dizajnu a naplneniu požiadaviek trhu projekt Clay Next vytvára potenciál pre prepojenie tradičnej keramiky s aktuálnym životným štýlom.

  Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

  Základný výskum tvorený štúdiou uskutočniteľnosti projektu, bol podporený grantovou schémou Nadácie Tatra banky s názvom „Viac dizajnu“. Projekt OpenMaker sme identifikovali ako skvelú príležitosť pre ďalší rozvoj našej vízie.

  Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

  Unikátna pridaná hodnota partnerstva spočíva v našej predchádzajúcej skúsenosti s prácou v tíme, ako aj s našimi rôznorodými skúsenosťami, komplementárnymi znalosťami, ktoré nám umožňujú prispievať k cieľom projektu na jeho rôznych úrovniach. Partneri realizovali niekoľko spoločných projektov, týkajúcich sa výskumu a prototypov produktov. Ďalšou výhodou, ktorú považujeme za podstatnú, je nedávno uskutočnený projekt podporený Nadáciou Tatra banky, týkajúci sa výskumu v oblasti 3D tlače. Hlavnou výzvou, ktorej v súčasnosti čelíme, je integrácia remeselného procesu a jeho vplyv na konečný produktový dizajn.

  Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?

  Chceli by sme posilniť mieru vzájomnej spolupráce – projekt zahŕňa 3 partnerov s úplne odlišnými znalosťami (digitálna výroba, produktový dizajn a generatívny dizajn) a konečný výsledok je možné modifikovať na základe manuálneho remeselného procesu. Jedná sa o vzácnu kombináciu, ktorú sa v našej krajine ešte nepodarilo úspešne zaviesť do obchodnej praxe. Kľúčovou výzvou v rámci projektu, je vytvorenie trvalo udržateľného obchodného modelu, založeného na unikátnej kombinácii najmodernejšej technológie výroby a tradičných remesiel, a to s možnosťou výroby na zákazku.

   

  Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány?
  Sme veľmi vďační, že nám projekt OpenMaker umožnil posunúť náš koncept do ďalšej fázy. Našou ambíciou je začať výrobu a predaj prvého produktu, resp. prvej produktovej línie. Jedná sa o bezdrôtovú nabíjačku pre mobilné telefóny a iné prenosné zariadenia, ktorej výroba je založená na 3D tlači a následnom ručnom spracovaní tradičným procesom. Našou unikátnou predajnou stratégiou bude inovatívny dizajn, možnosť prispôsobenia produktu a spoločenský aspekt (udržateľnosť miestnych tradícií). Hlavným cieľom je vyvinúť vlastné procesné a softvérové riešenie (vychádzajúce z generatívneho dizajnu) pre návrhy a samotnú výrobu na mieru. Chceme, aby sa Clay Next stala prvou slovenskou značkou, ktorá je založená na decentralizovanej výrobe a ktorá masovo vyrába prispôsobené produkty a zároveň podporuje miestnych výrobcov keramiky.

  Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
  Tlačíme veľa a zlyhávame ešte viac.
   

 • workshop

  Od Drotárskej po Ferrari

  Projekt OpenMaker vám exkluzívne prináša prednášku jedného z najúspešnejších slovenských automobilových dizajnérov – Braňa Maukša. Príďte sa dozvedieť viac o jeho príbehu od štúdií na Vysokej školy výtvarných umení až po prácu vo svetoznámom dizajnovom štúdiu Pininfarina. Braňo nám prezradí, aké bolo navrhovať legendárne Ferrari a čomu sa aktuálne venuje v Aufeer Design v Mladej Boleslavi.

  PREDNÁŠKA JE SPRIEVODNOU AKCIOU NÁRODNEJ CENY ZA DIZAJN 2017, KTORÚ ORGANIZUJE SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU.
   
 • OpenMaker

  Cesta k inováciám nebola pre firmy nikdy jednoduchšia

  Firmy, ktoré sa neotvoria inováciám, nemajú v budúcnosti šancu sa dlhodobo udržať na trhu. Inovácie sú bezpochyby jedným z hlavných stimulov pre udržanie a rast konkurencieschopnosti firiem. Hlavné bariéry firiem pri zavádzaní inovácií vo výrobe – peniaze, čas a ľudia – pomáha riešiť projekt OpenMaker.

  Projekt OpenMaker je medzinárodný projekt realizovaný na Slovensku spoločnosťou Centire s.r.o. Jeho hlavným cieľom je spájanie firiem a inovátorov pri zavádzaní inovácií do výroby. Výrobné firmy majú možnosti, inovátori zase nápady. Vďaka financovaniu projektu z programu Horizont 2020 sú všetky aktivity projektu poskytované zadarmo. Ako bonus môžu zapojené firmy a inovátori získať finančnú podporu pre svoj spoločný inovačný projekt vo výške 20 000 €.

  Výhody spájania výrobných firiem a inovátorov potvrdzuje aj skúsenosť inovatívnej spoločnosti 3Dees. Firma v spolupráci s výrobným závodom spoločnosti Continental Automotive vymodelovala, otestovala a vyrobila na 3D tlačiarni nylonové masky. Tie sú využívané pre lakovanie plastových dielov, keď sa nasadia na lakovaný diel a zakryjú tak časti, na ktoré sa nesmie dostať farba. Spoločnosť Continental Automotive tak získala inovatívne riešenie pre svoju výrobu a spoločnosť 3Dees možnosť aplikovať ich prínosné nápady do výroby.  

  Zdroj: 3Dees, 3D TISK MASKY PRO CONTINENTAL AUTOMOTIVE

  Využite aj vy úspešný model spolupráce s inovátormi a zapojte sa do projektu OpenMaker. Zúčastnite sa B2B inovačných matchmaking workshopov, nadviažte nové kontakty, prezentujte a inovujte. A zapojte sa do našej súťaže, v ktorej podporíme päť inovačných projektov sumou 20 000 .

  Súťaž otvárame už 18. septembra 2017. Cesta k inováciám nebola pre firmy nikdy jednoduchšia. Na workshopoch vám predstavíme podmienky súťaže a zaujímavé inovačné projekty výrobných firiem a inovátorov. 

  Registrujte sa teraz na:

 • workshopy

  Matchmaking workshopy v septembri

  V rámci projektu OpenMaker pripravujeme matchmaking workshopy pre výrobné firmy a inovátorov.

  V rámci septembra zorganizujeme sériu workshopov:

   

  Ako prebieha Matchmaking workshop?

  1. Predstavíme vám projekt OpenMaker a jeho ciele na Slovensku,
  2. Objasníme podmienky súťaže o finančnú podporu 20 000 EUR pre spoločné projekty,
  3. Prihlásené výrobné firmy ako aj inovátori môžu priamo na mieste prezentovať svoju firmu, expertízu, aktuálne výzvy a oblasti pre inovácie a spoluprácu,
  4. Po ukončení oficiálnej časti workshopu máte priestor priamo na mieste nadviazať nové kontakty a iniciovať spoločné projekty.

  Príďte sa inšpirovať a získať nové kontakty pre spoločné inovácie!

  Pozrite si, ako prebiehal prvý matchmaking workshop v Bratislave.

 • video z workshopu

  Ako prebieha matchmaking workshop?

  Výrobné firmy môžu využívať celé spektrum inovácií zvonku a inovátori majú kopu nápadov a riešení. Vzájomná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany.
  Projekt OpenMaker prináša jedinečnú príležitosť – Matchmaking workshopy pre výrobné firmy a inovátorov.

  Slovenské výrobné firmy ako aj inovátori môžu priamo na mieste prezentovať svoju firmu, aktuálne výzvy či oblasti pre inovácie. Pozrite si, ako matchmaking workshopy prebiehajú.

  A zapojte sa do projektu OpenMaker a súťaže o 20 000 EUR na podporu spoločných projektov výrobných firiem a inovátorov.

 • inovačné workshopy

  Ako využiť 3D tlač vo výrobe?

  Zoznámte sa s najnovšími technológiami 3D tlače, ich silným a slabými stránkami a vhodnosťou využitia v rôznych priemyslových odvetviach, ako pre rozličné účely.
  Získajte informácie o desktových a priemyselných technológiách 3D tlače.

   

  3D tlač a opetátor3D tlačkryt na protézu


  Workshopom vás prevedú zástupcovia spoločnosti 3Dees Industries, ktorí vám porozprávajú o celom procese 3D tlače, vrátane ekonomiky prevádzky.

   

  Prihlásiť na workshop sa môžete tu.

 • inovatívne workshopy

  Workshop: Ako využiť interaktivitu v marketingu podniku?

  Žijeme vo vizuálnej dobe, obraz však už nestačí. Užívateľ chce byť súčasťou a chce mať možnosť jednotlivé prvky ovládať podľa seba. Interaktívna grafika vie zaujať a vysvetliť zložitejšie veci a vzťahy. Prvý letný inovatívny workshop bude o tom, čo si vlastne možno predstavovať pod pojmom interaktívna grafika, na akých platformách sa dá prezentovať a aké je jej využitie v oblasti marketingu. Bude zameraný predovšetkým na konkrétne case studies, ktoré budú vysvetlené v logickom kontexte.


  Štúdio Mladý pes sa venuje predovšetkým tvorbe interaktívnej grafike a to od analýzy, špecifikácie idei až po realizáciu softwaru. Verí, že ak je používateľ aktívny a nie pasívny prijímateľ je väčšia pravdepodobnosť zapamätania si a pochopenia informácií, ktoré sú mu predkladané. Workshopom vás prevedú dvaja zakladatelia štúdia Mladý pes: Matej Fandl a Ľubica Fandl Drangová.

  Prihlásiť na workshop sa môžete tu.

 • Magazín Entire

  Magazín Entire – Grant Expert

  V tomto čísle sa dočítate, ako sme oslávili naše 20. narodeniny, akú prelomovú službu pre vás pripravujeme, a akými projektmi žijeme.

  V článkoch nájdete aktuálne informácie na témy:

  • malé a stredné podniky vo verejnom obstarávaní,
  • ako funguje portál Grant Expert,
  • skúsenosti s čerpaním eurofondov.

  Magazín Entire získal špeciálnu cenu SITA za najlepšiu obsahovú stránku v súťaži Podnikové médium roka 2014.

  Budeme radi, ak si Entire prečítate. Môžete si ho stiahnuť v pdf nižšie:

 • Centire v médiách

  Ako sa ujali v praxi mikropodniky?

  V rozhovore pre Hospodárske noviny odpovedá naša senior konzultantka Lenka Majerčinová na otázky týkajúce sa zjednodušeného účtovníctva mikropodnikov. Celý článok si môžete prečítať tu.

 • Centire v médiách

  Ako motivovať vašich zamestnancov k vyššej produktivite?

  Odpoveď nie len na túto otázku hľadá projekt Subject-Orientation for People-Centred Production (SO-PC-Pro) schválený v rámci 7. Rámcového programu. Jeho cieľom je predstaviť odlišný pohľad na znižovanie nákladov a rast produktivity - akým je trojuholník čas-náklady-kvalita.

  Projekt je zameraný na chýbajúci aspekt – pracovnú silu - ako faktor rozvoja firmy. Tento prístup sa opiera o pohľad na výrobný podnik ako komplex socio-ekonomických systémov ľudí, procesov a strojov, ktoré sú flexibilne prepojené v rámci prístupu „subject-oriented“ metodológie pre business process management (S-BPM).

  Bližšie informácie o projekte a metodológii sme uverejnili v rámci magazínu, Americkej obchodnej komory, Connection.

  Článok nájdete aj v pdf nižšie.

 • Centire na konferenciách

  ICMA konferencia

  Približne 3500 členov, partnerov a vystavovateľov sa stretlo v Bostone na  99. výročnej konferencii ICMA (The International City/County Management Association).  Slovenským zástupcom na konferencii bola Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorá je členom združenia ICMA. A aj my sme boli 22. - 25. septembra pri tom.

  Misiou organizácie ICMA je podporovať excelentné praktiky a profesionálny manažment v miestnej samospráve. Témou tohtoročnej konferencie bolo: “Revolutionary Leadership”. Tato téma sa odzrkadľovala v bohatom vzdelávacom programe zameranom na rozvoj profesionálnych zručností a výmenu skúseností manažérov pracujúcich v samospráve.  

  Zaujímavým príspevkom bola napríklad prezentácia Beth Simone Noveck pod mottom: „Kľúčom k chytrým mestám sú chytrí občania.“  Noveck je zakladateľkou The Governance Lab, ktoré sa usiluje o zlepšenie ľudských životov prostredníctvom väčšieho zapojenia občanov a moderných technológií do miestnej správy. Beth Simone Noveck  bola prvou „United States Deputy Chief Technology Officer“ a je zakladateľkou „Open Government Initiative“ (2009-2011) v USA.
  Bližšie informácie nájdete v tomto článku.

  Prezentácie z konferencie nájdete tu.

   

 • Centire na konferenciách

  3rd Danube eRegion Conference

  Naše eGovernment riešenia sme predstavili na 3rd Danube eRegion Conference, ktorá sa konala  23.-24. septembra v Slovinsku.

  Konferencia bola organizovaná slovinskou Obchodnou a priemyselnou komorou v spolupráci s Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the Danube eRegion. Cieľom konferencie bolo predstaviť medzinárodnú spoluprácu v Dunajskom regióne pri vývoji prototypov v oblasti elektronických riešení a služieb.

  Program  a návrhy prototypov nájdete na stránkách konferencie.

  Našu prezentáciu tu.

   

 • nový partner

  Stali sme sa partnerom Košice IT Valley

  Cieľom občianskeho združenia Košice IT Valley je vybudovať v regióne východného Slovenska centrum excelencie informačných a komunikačných technológií a zatraktívniť jeho sociálno-ekonomické prostredie a to predovšetkým pre mladých ľudí. Chce zároveň prispieť k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti na východe republiky. Vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k urýchleniu rozvoja IT priemyslu v regióne.

  Aktivity Košice IT Valley sú zamerané predovšetkým na:

  • podporu a rozvíjanie iniciatív, výsledkom ktorých bude zatraktívnenie regiónu pre pracovnú silu v sektore informačných a komunikačných technológií (IKT), pre študentov a pre samotný IT priemysel zo Slovenska aj zahraničia
  • zlepšenie kvality vzdelávacích a tréningových programov IKT ponúkaných univerzitami, strednými školami a IT firmami
  • motiváciu detí a mládeže k štúdiu a neskôr k práci v IKT
  • rozvoj spolupráce členov združenia v rámci ako aj mimo IT Valley
  • podporu inovácií a realizáciu spoločných vedecko-výskumných projektov
  • zvyšovanie sociálnej inklúzie využitím informačných a komunikačných technológií a znižovanie regionálnych rozdielov
  • vyhľadávanie finančných a iných podporných zdrojov pre realizáciu svojich aktivít a dosiahnutie svojich cieľov.

  Cieľom nášho partnerstva s IT Valley je realizácia spoločných aktivít a podujatí.  Prvou z nich, je práve schválený projekt LEGEND, ktorého cieľom je prispieť k využitiu vedomostí a znalostí v malých a stredných podnikoch za účelom zvýšenia ich udržateľného rastu a inovácií. Viac o projekte nájdete tu.

 • Centire na konferenciách

  Praktické výsledky a nové možnosti elektronizácie služieb miest a obcí

  V dňoch 12-13. júna 2013 sa v priestoroch Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave konal pracovný odborný seminár pod záštitou Petra Pellegriniho, štátneho tajomníka MF SR a digitálneho lídra SR s názvom Praktické výsledky a nové možnosti elektronizácie služieb miest a obcí.

  Spoločne s primátorom Turčianskych Teplíc, Mgr. Michalom Sygútom, sme boli pozvaní, aby sme predstavili unikátny projekt v prostredí  Višegrádskej štvorky (V4) pod názvom Elektronický prieskum verejnej mienky (EPVM).

  V rámci prednášky sme popísali ako prebiehalo Prvé elektronické referendum v Turčianskych Tepliciach, aké výzvy, predovšetkým z hľadiska legislatívy, bolo nutné prekonať a akých výsledkov sa dosiahlo. Zaujímavým záverom prvého elektronického referenda na Slovensku je, že aj pre starších ľudí nie je problém hlasovať prostredníctvom internetu alebo mobilného telefónu. Vo vekovej skupine nad 50 rokov sme zaznamenali vyše 42% účasť občanov, ktorý prišli vyjadriť svoj názor a formovať tak priestor, v ktorom žijú.
   

  Viac informácií nájdete v priloženej prezentácii.

 • Centire na konferenciách

  Budujeme medzinárodné partnerstvá

  V dňoch 11.-12.6.2013 sa v Linzi konala koferencia k 15. výročiu eGovernmentu v Rakúsku, ktorú organizovala Platforma Digitálne Rakúsko pri Kancelárii spolkového premiéra, ktorá systémovo koordinuje a riadi jeho implementáciu do praxe.
  Konferencie sa zúčastnilo takmer 200 odborníkov z verejného aj súkromného sektora z Rakúska, pričom na jeden z workshopov boli pozvaní aj kľúčoví predstavitelia eGovernmnetu na Slovensku:

  • Roman Behúl – IT Asociácie Slovenska a Atos
  • Michal Ivantyšin – ITAPA Slovensko
  • Juraj Šitina – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • Marek Čanecký – Ministerstvo spravodlivosti SR zodpovedný za implementáciu projektu eJustice
  • Daniela Olejárová – Centire

  Cieľom medzinárodného workshopu bolo prezentovať stav implementácie eGovernmentu na Slovensku ako aj možnosti pre potenciálnu spoluprácu rakúskych a slovenských partnerov v tejto oblasti.
   

  Bližšie informácie nájdete v priloženej prezentácii.

 • Aktuálna výzva

  Elektronizácia služieb miest - eMestá

   

   

   

   

   

   

   

  Výzva bola vyhlásená 18. apríla 2013 a žiadosti je možné predkladať: do 18. júla 2013.
   

  Bližšie informácie k výzve:

  Oprávnený žiadateľ je ten, ktorý spĺňa nasledujúce kritéria:

  • Právna forma: Obec, podľa zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (mimo obce z územia Bratislavského samosprávneho kraja) a podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
  • Počet obyvateľov: Mesto, resp. obec, ktorého počet obyvateľov za rok 2011 presiahol hranicu 20 000.

  Oprávnený partner:

  • Mestská časť podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

  V predmetnej výzve je plánované zapojenie partnerov iba v prípade mesta Košice. Žiadateľ musí mať schválený dokument KRIS, s uvedeným IS, na ktorý žiadateľ žiada NFP. V KRIS-e žiadateľa musia byť uvedené všetky služby, ktoré sú predmetom projektu.  

  Disponibilná alokácia na výzvu:  50.000.000,- EUR

  Finančné vymedzenie grantu na projekt:

  • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jednu žiadosť o NFP je 4 500 000 EUR.
  • Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jednu žiadosť o NFP je 10 000 EUR.

  Každý oprávnený žiadateľ môže predložiť najviac jednu žiadosť o NFP.

  Finančná pomoc je poskytovaná formou NFP, ktorý sa pre mestá poskytuje formou predfinancovania a refundácie alebo ich kombináciou. Pomoc sa poskytuje prijímateľovi vo výške 95% z celkových  oprávnených nákladov projektu.

  Oprávnené aktivity:

  Oprávnenými aktivitami projektov Elektronizácie služieb miest sú aktivity rozvoja informačných systémov (ďalej „IS“) úsekov miestnej samosprávy zamerané na rozvoj elektronických služieb miest a bezprostredne súvisiace so zavedením minimálne nasledovných skupín služieb  informačných systémov:

  Služby

  • Inštalácia HW a SW
  • Prevádzka a správa IT súvisiaca so zavádzaním elektronických služieb
  • Vývoj, rozvoj, integrácia a úpravy IS a IT
  • Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie (súvisiacej so stavebnými prácami).

  Nákup IKT

  • Nákup technologických zariadení (HW) pre poskytovateľa elektronických služieb miest:
   • Počítačové systémy ako: servery, pracovné stanice, osobné počítače, notebooky
   • Vstupné a výstupné periférne zariadenia ako: myši, klávesnice, skenery, čítačky kariet, monitory, tlačiarne, kopírovacie zariadenia a zariadenia na prenos informácií.
  • Nákup aplikačno – programového vybavenia (SW) vrátane licencií a autorských práv pre poskytovateľa elektronických služieb miest:
   • Serverový SW, mainframe a middleware SW, sieťový SW, klientsky SW
  • Integrácia technologického vybavenia a aplikačno-programového vybavenia bezprostredne súvisiaceho s implementáciou požadovaných elektronických služieb.

  Zaujala Vás aktuálna výzva?

  Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

  • vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
  • zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

  Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

   

 • Pozvánka na workshop

  Podnikanie v 21.storočí: Ako podporiť váš biznis pomocou online aplikácií?

  Súčasná doba pre vás ponúka obrovské možnosti týkajúce sa využitia moderných technológií v podnikaní.
  Aby ste nestrácali čas zložitým hľadaním a testovaním, rozhodli sme sa vám predať naše dlhoročné skúsenosti s online aplikáciami a využívaním chytrých telefónov pre prácu a podnikanie.

  Pre účely prvého seminára sme vybrali 3 základné oblasti, na ktorých stojí váš biznis, a k nim odporúčané online aplikácie:

  • Obchod a predaj
  • Marketing a budovanie značky
  • Ľudia a riadenie

  Seminár je pre našich klientov a partnerov zdarma. Počet miest je ale limitovaný.

  Zaistite si vaše miesto na seminári už teraz. Prihláste sa na: www.21s.sk.

  Seminár sa uskutoční v priestoroch spoločnosti Centire:

  Dátum: 11.4.2013
  Čas: 9:00 - 12:00
  Počet účastníkov: 35

  Pozor vchod do školiacej miestnosti je zo Záhradníckej 70, Bratislava.

  View Larger Map

 • nový partner

  Stali sme sa partnerom spoločnosti Metasonic

  Sme partnermi nemeckej spoločnosti Metasonic AG pre implementáciu svetovo jedinečného nástroja na modelovanie a automatizáciu biznis procesov pre potreby stredných a veľkých podnikov, postaveného na metóde S-BPM (subject-oriented business process management). Jedinečnosť tejto metódy je založená na opise procesov a vzorov správania sa pomocou piatich symbolov. Nástroj je využívaný medzinárodnými firmami, v automobilovom priemysle a vo veľkých finančných inštitúciách. Viac o metóde na www.metasonic.de.