Inovácia modelu podnikania - Business Design

Pomáhame podnikateľom a manažérom identifikovať príležitosti, ktoré boli dosiaľ nepovšimnuté a urobiť z nich nový biznis.
Hľadáme spolu s nimi signály blížiacich sa alebo prebiehajúcich zmien, na ktoré je potrebné reagovať:

  • Menia sa preferencie zákazníkov? Začínajú riešiť staré problémy novými spôsobmi? Klesá odozva na našu ponuku, rastú náklady na získanie zákazníka? Využívajú zákazníci iba časť z vlastností vašich produktov a služieb?
  • Máme problém udržať tempo s vývojom v našom odvetví? Tlačia na nás nové technológie? Náklady na inovácie nášho produktu sú privysoké?
  • Prichádzajú stále noví konkurenti bojujúci o tých istých zákazníkov?
  • Klesá marža v celom odvetví? Z kedysi jedinečného produktu sa stáva komodita, pri ktorej rozhoduje už len cena?
  • Existujúci zákazníci negenerujú rast, ktorý sme očakávali?
  • Črtá sa nám príležitosť obsluhovať produktmi a službami zákazníkov v iných segmentoch?

Využívame rôzne kreatívne techniky (design thinking, job to be done, prototyping, brainstorming) pri hľadaní nových modelov podnikania.

Pomáhame doťahovať nápady, identifikovať neuspokojené potreby zákazníkov, odhadnúť potenciál inovácií.