Podnikanie s radosťou

Sme presvedčení, že radosť patrí do všetkých dôležitých oblastí fungovania firmy. Zakladatelia firiem by mali mať radosť z podnikania, zákazníci by sa mali tešiť z kúpených produktov či služieb a zamestnanci firiem by mali mať radosť z práce. Na základe tohto princípu hľadáme riešenia v oblastiach vízií a stratégie podniku, marketingu, spokojnosti zamestnancov, procesov či organizácie podniku.

 

Prečo spolu s nami?

 

Rozumieme, že zmysluplné poradenstvo pre malé alebo stredné podniky musí chápať biznis klienta ako celok. Vieme, že je veľmi dôležité citlivo posudzovať všetky väzby a špecifiká rôznych oblastí každodenného fungovania firmy. Pomáha nám pri tom najmä model EFQM, ktorý vychádza zo skúseností excelentných európskych firiem. Z vašich dostupných dát vytvoríme číselné modely. Ak dáta nemáte, navrhneme vám, čo a ako merať.

K podnikom pristupujeme pozitívne – hľadáme možnosti odblokovania skrytého potenciálu vašej firmy, a až potom sa zameriavame na možnosti úspor. Chceme, aby naše poradenstvo prinášalo radosť tak vám, ako aj nám.

 

Fungujúcim firmám radíme v týchto oblastiach:

 

  • vízia, stratégia a špecifiká trhu – radosť z chápania vlastného poslania
  • predaj a marketing – radosť (zo) zákazníkov
  • ľudské zdroje – radosť z práce
  • organizácia a procesy – radosť z toho, že to funguje
  • financie – radosť z peňazí

 

Ak hľadáte zlepšenia pre fungovanie vašej firmy, pomôžeme vám s radosťou.