Podnikateľský plán a financovanie rozvoja

Chcete dostať pod kontrolu výnosy a náklady?
Zakladáte novú firmu, chcete expandovať na nové trhy či rozšíriť svoje portfólio? Potrebujete úver, prípadne sa usilujete sa o získanie nenávratnej finančnej pomoci z európskych štrukturálnych  a investičných fondov?

Potom potrebujete dobrý podnikateľský plán - formalizovaný dokument, ktorý poskytne všetky podstatné informácie o podniku, jeho produkte, marketingových aktivitách, výrobe, pánovaných nákladoch a výnosoch. Stane sa nástrojom kontroly a riadenia podnikateľskej činnosti, umožní podnikateľovi analyzovať dôvody prípadných odchýlok a prispôsobiť sa novým okolnostiam.

Vyhodnocujeme finančnú pozíciu klienta, spoluvytvárame s ním podnikateľský plán, identifikujeme najvhodnejšie možnosti financovania podnikateľských aktivít, pomáhame mu so získavaním návratných aj nenávratných finančných zdrojov.